Institutet för språk och folkminnen presenterar i dagarna Sägenkartan. Gå in och kolla den! Med stor risk att fastna i sägnernas värld!

Jättar, tomtar, varulvar, maran och spöken. Nu har Sägenkartan premiär, en digital plattform med tusentals berättelser från såväl Institutet för språk och folkminnens samlingar som tryckta sägenutgåvor. Sägenkartan kommer att fyllas på succesivt – nu innehåller den drygt 5 000 berättelser, huvudsakligen från Västsverige. Kartan hittar du här: http://www.sprakochfolkminnen.se/sagenkartan