Hej! Jag heter Jakob Anderberg och är en 34-årig personalvetare som älskar att fastna i
långa och djupa samtal med människor som jag bryr mig om. Jag har alltid haft skickliga
berättare omkring mig. Som inspirerat, öppnat upp nya och gamla världar och som format
mig själv till en berättare.
I takt med att världens hjul snurrar allt snabbare och statusuppdateringarna på sociala
medier blir allt mer friserade märker jag dock att det finns ett behov av att skapa ett
sammanhang där vi får ta del av varandras historier på ett nytt sätt – ett modernt och lustfullt
sätt.
Jag ser att det finns en möjlighet att kunna förändra till det bättre, om än i en liten skala till att
börja med. För att göra det söker jag nu ett par personer som vill vara med i en första pilot i
mitt projekt med digitalt berättande. Är du intresserad? Läs vidare i så fall!
Vad söker jag?
Jag söker 6 berättare som jag inte känner sedan tidigare till denna första pilot. Berättarna är
helst i olika åldrar med en jämn könsfördelning inom gruppen. Resterande 6 respondenter i
piloten är goda vänner till mig.
Med denna pilot vill jag förstå
• hur människor upplever att spela in sina egna historier, erfarenheter, minnen och
berättelser utifrån ett strukturerat frågeset på sin telefon
• hur människor upplever att lyssna på en annan berättares inspelade historier
Du kommer att svara på ett frågeset med fyra frågor. Temat är Mina minnen från sommaren
2017. Tidsåtgången för piloten är ca 30 minuter för att spela in och utvärdera och ytterligare
ca 30 minuter för att lyssna och utvärdera.
Du som ställer upp gör det troligen för att du tycker det är kul att pröva ett nytt format, att du
får vara med och påverka utvecklingen av storytelling i en än så länge oprövad riktning och
framför allt för att du älskar att dela med dig av dina upplevelser. Du anmäler ditt intresse till:
jakobanderberg@gmail.com
Det inspelade materialet och utvärderingsdatan hanteras med respekt för deltagarnas
integritet och innehållets känslighet. Vi skriver dessutom ett separat avtal för att begränsa
min användning av materialet