Berättarnätet Sverige

Välkommen till den svenska berättarrörelsen

Författare: Birgitta_Hult (sida 2 av 66)

Testpersoner sökes till pilotprojekt med digitalt berättande

Hej! Jag heter Jakob Anderberg och är en 34-årig personalvetare som älskar att fastna i
långa och djupa samtal med människor som jag bryr mig om. Jag har alltid haft skickliga
berättare omkring mig. Som inspirerat, öppnat upp nya och gamla världar och som format
mig själv till en berättare.
I takt med att världens hjul snurrar allt snabbare och statusuppdateringarna på sociala
medier blir allt mer friserade märker jag dock att det finns ett behov av att skapa ett
sammanhang där vi får ta del av varandras historier på ett nytt sätt – ett modernt och lustfullt
sätt.
Jag ser att det finns en möjlighet att kunna förändra till det bättre, om än i en liten skala till att
börja med. För att göra det söker jag nu ett par personer som vill vara med i en första pilot i
mitt projekt med digitalt berättande. Är du intresserad? Läs vidare i så fall!
Vad söker jag?
Jag söker 6 berättare som jag inte känner sedan tidigare till denna första pilot. Berättarna är
helst i olika åldrar med en jämn könsfördelning inom gruppen. Resterande 6 respondenter i
piloten är goda vänner till mig.
Med denna pilot vill jag förstå
• hur människor upplever att spela in sina egna historier, erfarenheter, minnen och
berättelser utifrån ett strukturerat frågeset på sin telefon
• hur människor upplever att lyssna på en annan berättares inspelade historier
Du kommer att svara på ett frågeset med fyra frågor. Temat är Mina minnen från sommaren
2017. Tidsåtgången för piloten är ca 30 minuter för att spela in och utvärdera och ytterligare
ca 30 minuter för att lyssna och utvärdera.
Du som ställer upp gör det troligen för att du tycker det är kul att pröva ett nytt format, att du
får vara med och påverka utvecklingen av storytelling i en än så länge oprövad riktning och
framför allt för att du älskar att dela med dig av dina upplevelser. Du anmäler ditt intresse till:
jakobanderberg@gmail.com
Det inspelade materialet och utvärderingsdatan hanteras med respekt för deltagarnas
integritet och innehållets känslighet. Vi skriver dessutom ett separat avtal för att begränsa
min användning av materialet

Muntligt berättande, ett värdefullt kulturarv

Lördag 7 oktober kl 13-14 på Konsthallen i Karlskrona

MUNTLIGT BERÄTTANDE, ETT VÄRDEFULLT KULTURARV,

Meg Nömgård, verksamhetsledare för Sagobygden (Ljungby), ger en berättande föreläsning om Sagobygdens arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet, dit muntligt berättande räknas.

2014 blev föreningen Berättarnätet Kronoberg, som är huvudman för Sagobygden, ackrediterad rådgivare till UNESCO inom konventionen. 2016 fick Meg Nömgård Sveriges Unescopris och i år nominerade Sverige Sagobygden till UNESCOs ”Register of Good Safeguardning Practice”, ett register som tar upp platser i världen där man arbetat framgångsrikt med ett eller flera immateriella kulturarv. Idag finns det 17 platser i världen på detta register. Mer info här: https://sagomuseet.wordpress.com/category/svenska-unescopriset-meg-nomgard/

Föreläsningen är offentlig och är en del av programmet för Berättarnätet Sveriges medlemsmöte i Karlskrona 6-7 oktober. Mötet arrangeras av Berättelser under Eken tillsammans med Berättarnätet Svrige.

Ur övriga programmet:

Berättarcafé på Karlskrona bibliotek fredagen den 6 oktober kl 20.00- 22.00  
Fri entré. Där kommer tävlande i lördagens i Berättarslam att värma upp. Övriga intresserade inbjudes att medverka med sina berättelser. Förhandsanmälan rekommenderas enligt principen först till kvarn. till: kontakt@annasaga.se Berättelserna måste vara i hanterligt format, dvs inom 7 minuter.

VARMT VÄLKOMNA TILL KARLSKRONA

 

SM i Berättarslam 7 oktober i Karlskrona

Reunion, berättarfestival i Örsundsbro

För femte året i rad arrangerade berättarföreningen Mamma Bäver en berättarfestival med inriktning på läkande berättande i Örsundsbro. Karin Ferry deltog i festivalen i augusti i år och skriver här om den:

Frans Koenigs and Nina Koenigs Hallberg were hosting an extraordinary Storytelling Festival in Örsundsbro 4th-6th August, with an exciting workshop Intuitive Storytelling with Leo Sofer, UK, and with performances with Sundara and Leo Sofer, Pauline Seebregts and the course participants. Thank you so much all of you! The most international and smallest Storytelling Festival in Sweden – a most wonderful Storytelling Festival!

Thank you for three delightful summer days of Storytelling and Joy!

Karin Ferry

Text: Karin Ferry, Foto: Nina Koenigs Hallberg

 

Ny högskolekurs i muntligt berättande

Från Sagobygdens websida, http://www.sagobygden.se/ny-kurs-i-muntligt-berattande-2018

Ny kurs i muntligt berättande 2018

Anmäl dig redan nu till vårens distanskurs: Muntligt berättande i förskola och skola. Kursen är på 15 hp, halvfart och riktar sig till verksamma eller blivande lärare i förskola och grundskola. Sista anmälningsdag: 15 oktober 2017

För andra året i rad samlar vi flera av landets mest erfarna lärare inom muntligt berättande för att ge alla med intresse för pedagogiskt berättande möjlighet att fördjupa sig i ämnet. Kursen är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Sagomuseet i Ljungby.
Som student får du bakgrunden till det muntliga berättandet och dess former i olika tider, t.ex. folksagor, fabler, sägner och myter. Flera moment i kursen påvisar berättandets pedagogiska möjligheter varav särskilt språkutveckling, värdegrundsfrågor och mångkultur betonas. Ett annat viktigt kursinnehåll handlar om hur man levandegör ett kunskapsområde med ämnesberättelser. Vid de fyra fysika helgträffarna  ingår praktiska berättarövningar och berättarteknik som en viktig del.

Kursen avslutas på Ljungby Berättarfestival 2018, där studenterna får möjlighet att njuta och inspireras av scenberättande i mästarklass.

Här är några citat från tidigare studenter:

”Jag tänker ett steg längre nu, berättande är inte bara underhållning längre”

”Många bra och roliga övningar”

”Jag känner mig mycket tryggare med att berätta”

”Bra med både teoretiska och praktiska moment”

”Fått massa feedback”

Anmäl dig på Linnéuniversitetets hemsida

 

SM i Berättarslam och medlemsmöte i Karlskrona 6-7 oktober

Nu är det dags att mötas kring framtidsfrågor, enligt BNS intention att ses mer än en gång per år på årsmöte. Ambitionen är att förlägga dessa års- och halvårs möten på olika platser runt om i landet och i år har Karlskrona och medlemsföreningen ”Berättelser under eken” tagit sig an möjligheten att synas och höras på berättarkartan.

Dessutom är det dags för Berättarslam-SM igen, där vinnare från de olika regionala berättardusterna träffas under festliga, lättsamma och rafflande former för att göra upp om SM-trofén 2017. Arrangör är berättarföreningen ”Berättelser under eken” med stöd av BNS. Tanken är att bjuda på innehållsrika möten under dagarna två.

PROGRAM

Fredag 6 oktober oktober

kl 12-17:  Internt BNS-möte för tillresta representanter från medlemsföreningarna. Mer detaljerad dagordning från BNS styrelse följer senare.

kl 20-22: Berättarcafé där såväl de tävlande (kan värma upp) som andra tillresta, plus förstås även lokala berättarfenomen – får möjlighet att visa och låta höra sig. Plats troligtvis Karlskrona biblioteks hörsal. Naturligtvis är det en offentlig tillställning.

Lördag 7 oktober

kl 13-14: Inspirationsföreläsning. Karlskrona Konsthall. Ljungby Sagomuseums chef Meg Nömgård, kommer att berätta om deras arbete kring muntligt berättande och nomineringen till utmärkelsen immateriellt Världskultursarv . Karlskrona är redan världskulturarvsstad i kraft av sin stolta marina tradition.

kl 15: SVERIGEMÄSTERSKAP I BERÄTTARSLAM, Karlskrona Konsthall. Höjdpunkten för detta evenemang

Tävlande: 

Anders Holmberg – Stockholm, Berättarnätet Öst

Karin Ferry – Umeå, Berättarnätet Norr

Ann-Margret Tengblad – Östergötland, Berättarnät Norrköping

Jonas Persson – Ljungby, Berättarnätet Kronoberg

Michael Helgesson, Karlskrona, Berättelser under Eken

En tävlande från Skånska Berättare utses i Malmö 30 september

Sedan 2005 har det tävlats varje år och projektbidrag har erhållits från Statens kulturråd, vilket möjliggjort att vi kan erbjuda tävlande ifrån hela landet som segrat i lokala eller regionala tävlingar, resa och logi samt möjlighet att erövra titeln som årets Slammästare. Vilket inte utesluter möjligheten att man i just det ögonblicket är Sveriges bästa berättare. Eller inte… Men kanske den lyckligaste? Arrangörerna, det har varit många olika, har ibland haft en tradition att åstadkomma så mycket glad stökighet som möjligt, då det annars som i många tävlingssammanhang lätt kunnat bli väl mycket ”blodigt allvar”. Bort med det säger årets arrangörer.

Evenemanget stöds av Kulturrådet och Kultur fritid i Karlskrona kommun. 


ARRANGERA GÄRNA FLER LOKALA SLAM

Vi vill i sammanhanget uppmana BNS medlemsföreningar att ordna flera egna slam och skicka vinnaren till Karlskrona. Allt betalt, som sagt, och en underbar och nyttig erfarenhet. Det är inte för sent!

Det behöver inte vara så krångligt heller, försäkrar undertecknad. Ta gärna kontakt med BNS styrelse för råd och tips om hur det kan gå till, (lite hur som helst faktiskt, i alla fall på lokal nivå, inget slam skall vara hugget i sten) reglerna är i grunden ganska enkla!

FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

Har ni frågor i samband med möten och Slam kontakta: jorgen.bodner@comhem.se

Anmäl er till Anna Lundquist i BNS styrelse, om ni vill delta samt om ni vill berätta under berättarkafeet (max 7 min) – och glöm inte meddela eventuellt behov av specialkost!  kontakt@annasaga.se

Till alla BNS-medlemmar: Välkomna i oktober till Karlskrona!

Jörgen Bodner samordnare och MC (Master of Ceremonies)

Kulturarvsdag med tema ”Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter”

Evenemanget Kulturarvsdagen närmar sig och årets tema är ”Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter”. I år äger Kulturarvsdagen rum 8-10 september och samtliga av Sveriges landskap är i år representerade!

Du kan till exempel lyssna på ett föredrag om hur och varför en graffitimålning med regnskogsmotiv skapades i Norrköping för 26 år sedan, vandra längs den nya leden i kulturreservatet Atoklimpen i Lappland eller lära dig mer om pollinering och biholkar i Landskrona. Eller någon av de övriga 240 arrangemangen som äger rum runt om i landet. Välkomna till en spännande helg!

Här hittar du alla arrangemang: https://www.raa.se/…/vara-ev…/kulturarvsdagen/arrangemangen/

Riksantikvarieämbetet fördelar pengar till kulturarvsarbete.

Totalt åtta miljoner ska Riksantikvarieämbetet fördela till ideella verksamheter som arbetar med kulturarv. Hembygdsmuseer, arbetslivsmuseer och andra ideella verksamheter kan ansöka om bidrag, senast 25 september. Tipsa gärna vidare genom att dela!

Vi ser helst ansökningar som främjar delaktighet och engagemang i kulturarvsarbetet. I den här ansökningsomgången kommer vi i första hand att prioritera grupper som tidigare inte har haft möjlighet att söka, insatser som rör det immateriella kulturarvet samt nationella minoriteter.

Sägenkartan visar vägen till 5000 berättelser!

Institutet för språk och folkminnen presenterar i dagarna Sägenkartan. Gå in och kolla den! Med stor risk att fastna i sägnernas värld!

Jättar, tomtar, varulvar, maran och spöken. Nu har Sägenkartan premiär, en digital plattform med tusentals berättelser från såväl Institutet för språk och folkminnens samlingar som tryckta sägenutgåvor. Sägenkartan kommer att fyllas på succesivt – nu innehåller den drygt 5 000 berättelser, huvudsakligen från Västsverige. Kartan hittar du här: http://www.sprakochfolkminnen.se/sagenkartan

SM i Berättarslam och medlemsmöte i BNS

Bild: Tävlande i finalen i Berättarslam 2016. Marina Granlund, Karin Ferry svensk mästare i Berättarslam 2016, Pelle Olsson, 

Nu är det dags att mötas kring framtidsfrågor, enligt BNS intention att ses mer än en gång per år på årsmöte. Ambitionen är att förlägga dessa års- och halvårs möten på olika platser runt om i landet och i år har Karlskrona och medlemsföreningen ”Berättelser under eken” tagit sig an möjligheten att synas och höras på berättarkartan.

Dessutom är det dags för Berättarslam-SM igen, där vinnare från de olika regionala berättardusterna träffas under festliga, lättsamma och rafflande former för att göra upp om SM-trofén 2017. Arrangör är berättarföreningen ”Berättelser under eken” med stöd av BNS. Tanken är att bjuda på innehållsrika möten under dagarna två.

PROGRAM

Fredagen den 6:e oktober mellan kl 12-17:  Internt BNS-möte för tillresta representanter från medlemsföreningarna. Mer detaljerad dagordning från BNS styrelse följer senare.

Samma kväll: Berättarcafé kl 19-22, där såväl de tävlande (kan värma upp) som andra tillresta, plus förstås även lokala berättarfenomen – får möjlighet att visa och låta höra sig. Plats troligtvis Karlskrona biblioteks hörsal. Naturligtvis är det en offentlig tillställning.

Lördagen den 7:e oktober kl 13-14, Inspirationsföreläsning. Karlskrona Konsthall. Föreslagen är Ljungby Sagomuseums chef Meg Nömgård, att berätta om deras arbete kring muntligt berättande och nomineringen till utmärkelsen immateriellt Världskultursarv . Karlskrona är redan världskulturarvsstad i kraft av sin stolta marina tradition.

Sedan, kl 15, Karlskrona Konsthall. Höjdpunkten för detta evenemang: Berättarslam-SM. Sedan 2005 har det tävlats varje år och projektbidrag har erhållits från Statens kulturråd, vilket möjliggjort att vi kan erbjuda tävlande ifrån hela landet som segrat i lokala eller regionala tävlingar, resa och logi samt möjlighet att erövra titeln som årets Slammästare. Vilket inte utesluter möjligheten att man i just det ögonblicket är Sveriges bästa berättare. Eller inte… Men kanske den lyckligaste? Arrangörerna, det har varit många olika, har ibland haft en tradition att åstadkomma så mycket glad stökighet som möjligt, då det annars som i många tävlingssammanhang lätt kunnat bli väl mycket ”blodigt allvar”. Bort med det säger årets arrangörer.

 


ARRANGERA GÄRNA FLER LOKALA SLAM

Vi vill i sammanhanget uppmana BNS medlemsföreningar att ordna flera egna slam och skicka vinnaren till Karlskrona. Allt betalt, som sagt, och en underbar och nyttig erfarenhet. Det är inte för sent!

Det behöver inte vara så krångligt heller, försäkrar undertecknad. Ta gärna kontakt med BNS styrelse för råd och tips om hur det kan gå till, (lite hur som helst faktiskt, i alla fall på lokal nivå, inget slam skall vara hugget i sten) reglerna är i grunden ganska enkla!

FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

Har ni frågor i samband med möten och Slam kontakta: jorgen.bodner@comhem.se eller Anna Lundquist BNS styrelse  kontakt@annasaga.se

Till alla BNS-medlemmar: Välkomna i oktober till Karlskrona!

Jörgen Bodner samordnare och MC (Master of Cermonies)

Äldre inlägg Nyare inlägg