Berättarnätet Sverige

Välkommen till den svenska berättarrörelsen

Författare: Birgitta_Hult (sida 3 av 66)

Sök nu till Kulturrådets referensgrupper!

KULTURRÅDET SÖKER LEDAMÖTER TILL ARBETS- OCH REFERENSGRUPPER!

Nu kan du lämna intresseanmälan för att bli ledamot i Kulturrådets arbets- och referensgrupper. Gruppernas uppgift är att föreslå hur bidrag till kulturlivet ska fördelas. Sista anmälningsdag är 1 september.

Kulturrådet beviljar bidrag till fria aktörer inom scenkonst, musik, bild och form samt litteratur. För att bedöma ansökningarna som kommer in har de olika områdena varsin arbets- eller referensgrupp, och nu söker vi nya ledamöter till dessa grupper.

Ditt uppdrag som ledamot

Vi söker dig som har kunskaper inom ett eller flera konstområden och vill bidra till att angelägen konst och kultur av hög kvalitet skapas och finns tillgänglig för alla.

Grupperna består av personer med hög kompetens inom konstområdet och sammansättningen ska i så hög grad som möjligt spegla samhället som det ser ut.

Grupperna diskuterar årligen tendenser och behov inom sina områden vilket ger Kulturrådet underlag för att utveckla bidragsgivningen och andra främjande insatser.

http://www.kulturradet.se/nyheter/2017/Kulturradet-soker-ledamoter-till-arbets-och-referensgrupper/

NYTT UPPROP: SÖK NU PENGAR TILL KREATIVA EUROPA!

 

NYTT UPPROP till ansökan för BNS medlemsföreningar 
till Kreativa Europa med FEST

Upprop till alla BNS-medlemmar
dvs medlemmar i föreningar som är med i BNS!
Har du / ni i er förening en ide som ni vill pröva eller vidareutveckla!! Så skicka den till oss!!! Nu har vi världens chans att komma med i FEST,s kreativa Europa projekt! men det är snabba puckar. 
1 sept vill vi ha in era ansökningar så vi hinner sammanställa och skicka vidare till FEST.
Vad drömmer ni om att göra i er förening? Vad behöver ni för att göra det? och Vad har ni redan för kompetens? kanske något någon annan behöver… i ett annat land i EU eller på Balkan. Skulle ni vilja samarbeta med andra föreningar? Vi i Sverige är på många sätt ett föregångsland för berättarföreningar i Europa
Ansökan finns att läsa på engelska med en ansökningsblankett här och på FB. Rose-Marie har gjort en översättning till Svenska och en förklarande lathund här nedan. Har ni ytterligare frågor kontakta ordförande Marina Granlund eller kassör Rose-Marie Lindfors. rm.lindfors@gmail.com marina.granlund@sagoringen.com
Rose-Mari skriver
Jag börjar med en liten förklaring till FEST och på vems uppdrag FEST-styrelsen arbetar. FEST är skapad på samma sätt som BNS, det är en ideell förening, baseras på medlemmarnas behov av samarbete, nätverkande och lärande inom området ”Storytelling”. De pengar som FEST nu fått via Creative Europe har kommit till tack vare varje medlemsförenings ideella arbete under många år, att vi under de tillfällen då vi mötts (3 dagar per år) arbetat fram tankar kring vad som behövs idag när det gäller BERÄTTANDET, hur det används, var i samhället det behöver utvecklas, och hur man kan lära av varann. Så FEST är en medlems styrd org med en styrelse som gör massor av ideellt arbete för att andra ska få ta del av ”kakan”. BNS är medlemsförening i FEST och därför har vi nu möjlighet att utveckla de delar som vi behöver utveckla i Sverige. Nätverka med likasinnade eller med såna som vi inte trodde vi behövde. Vi kan också erbjuda den expertise vi har. Så det funkar båda vägarna: Vad behöver vi? Vad kan vi? Om ni läser i ansökningsblanketten så finns det mycket tydliga frågor som alla lätt kan fylla i. 
Jag bifogar ansökningsformuläret (ovan). Det ligger ju också ute på webben, har legat där ett tag. Att det är formulerat ”vi söker efter” är ju för att det finns tydliga kriterier i ansökan som måste följas. Och om man har i åtanke att projektet är skapat för att medlemsföreningarna ska kunna utvecklas, skapa något nytt, och dessutom dela med sig av sina kunskaper, så är ju detta en chans för alla. Ang guidning och turism så har den punkten kommit till för att det finns så många som arbetar med kulturarv, guidning och berättande, och dom har deltagit i tidigare konferenser och format skrivningen.
Så för de som arbetar med berättande, guidning och turism i Sverige och som vill möta andra med samma inriktning, lära av varann, dela med sig av sina kunskaper, söka nya vägar tillsammans, för dom är det här en stor möjlighet. Nu kan man både jobba med att definiera, paketera och utveckla.
Jag ser att i det ni skriver kan ni, om ni vill, lätt lägga in det ni vill göra och det ni behöver, i ansökningsblanketten. Ni behöver inte veta namnen på den ni vill samverka med, eller lära av, det kan ni fylla i att ni lämnar det till arb. gruppen att ge förslag. För dom får ju sen in andra blanketter där det är folk som skriver : ”jag kan arbeta med kompetensutveckling inom…” Så behov och expertis matchas ihop, på bästa sätt.
Mitt förslag är att ni fyller i blanketten - för det är enklast om ni fyller i den själva, och skickar till mig och Marina, och så samlar vi in alla förslag och skickar till Guy och Abbi som jobbar med detta. Marina och jag kan titta på om det samlas något men det bästa är om ni fyller i allt själva. Det finns andra grupper i Sverige som sitter just nu och också skriver i ansökningsblanketten. Det blir ju bäst om de som är närmast verksamheten kan skriva själva. När det gäller kostnader så är det bra att kunna visa på att det finns en viss medfinansiering gärna mer än 20 % - det kan vara i ideell tid, i medfinansiering från BNS, eller de kommuner/regioner som ni finns inom.

Jag säger bara ”go for it”!

Hälsningar
Rose-Marie
maila ansökan och frågor till
rm.lindfors@gmail.com
marina.granlund@sagoringen.com

Ett upprop och en inbjudan från FEST

Detta är vad vi arbetade med under konferensen i Paris 2016 och nu i år på Irland, och som styrelsen i FEST både förberett och efterarbetat. Så här kommer nu det slutgiltiga förslag som alla medlemsföreningar i Europa fått:

FEST-nätverket har fått medel från Creative Europe (EU) för att arrangera olika typer av event som främjar det Europeiska Berättandet. Huvudsyftet är att öka antalet och utveckla kvaliteten på de Storytellingevent som pågår  i Europa. 
 • Att utveckla den professionella kompetensen hos berättarna och deras samarbetspartners. 
 • Att bredda och synliggöra de områden där berättandet finns och att skapa en struktur för att dela kunskaper, samarbeta och nätverka.
För att uppnå detta ska vi nu skapa en 4-årig arbetsplan. Den är redan godkänd av EU-kommisionen och vi erbjuds 80% av de kostnader vi har för att genomföra detta.

Nu söker vi organisationer som är villiga att samarbeta med FEST, som vill arrangera berättarevent och andra aktiviteter där berättandet är centralt och som kan göra det under första året 1 juni 2017 - 31 maj 2018.  Detta ska passa in i det som är de prioriterade områdena

Projektet är indelat i 6 områden som alla har olika syften
 1. Strukturell utveckling av Storytelling-sektorn: FEST vill nå fler länder i Europa. Projektet betalar för 5 "ambassadörer" som kan organisera konferenser, möten, workshops i främst dessa länder RO, EE, LT, LV, BG, HR.
 2. Att förbättra förutsättningarna för det muntliga berättandet som en konstart. Att skapa verktyg för marknadsföring, att utse BerättarCuratorer, att koppla sammans berättarnätverken med andra konstnärliga nätverk och scener samt främja och vidareutveckla Världsberättardagen. FEST kan betala för max 8 berättare som erbjuder sig att delta i "nya arenor" eller vid andra evenemang (t ex existerande folkfestival). Vi söker efter berättare som vill utveckla kontakter med andra konstnärliga områden eller nya arenor där en berättare kan finnas med i programmet.
  
  FEST vill även erbjuda synlighet på en ny websida som handlar om World Storytelling Day. Detta innebär EJ ekonomiskt stöd till ditt eget program men en möjlighet att synas tillsammans med andra. Så skicka oss dina WSD-planer. Vi vill gärna veta mer om hur varje land genomför program under Världsberättardagen. Sedan publicerar vi dem.
 3. Professionell utveckling av berättare. FEST vill bidra till den professionella utvecklingen av berättare genom att titta på utbildningsbehov, utveckling av en läroplan för utbildning, utbytesprogram samt möjligheter för unga berättare att uppträda. Dessutom vill vi verka för en fortsatt professionell utveckling (CPD) för etablerade professionella berättare.
  
  FEST betalar (resor och boende) för 6 unga berättare som deltar i en befintlig festival. Vi söker efter festivaler som vill erbjuda detta samt 6 st unga berättare som vill delta.
 4. Koppling till andra konstformer och digitala medier. OBS EJ år 1. FEST vill främja och stödja synergin mellan det muntliga berättandet och andra mediekonstnärer. Det handlar om utbildning för berättare att använda ny teknik och möjligheter att testa sitt innovativa arbete med publiken. Det kan locka nya (unga) publikgrupper.
 5. Berättandet inom andra sektorer i samhället. FEST vill främja och stödja användningen av berättelser och berättartekniker inom olika samhällssektorer: offentliga sektorn, arbete med invandrare, nyanlända och flyktingar, den sociokulturella sektorn, utbildning, turism och kulturarv. Vi vill utveckla kvaliteten på insatserna inom dessa sektorer genom att introducera professionella berättare och deras kompetenser. Detta gör att berättarna kan förbättra sina chanser på arbetsmarknaden och hjälpa dem att hitta nya och/eller hållbara inkomstkällor. Detta ger också andra effekter i samhället som ökar inkludering och möjligheter att delta i eller besöka olika kulturprogram.
  
  FEST kan skicka (och betala för) upp till 5 experter/berättare som är specialiserade på att använda berättarmetoder och tekniker med andra målgrupper (t ex flyktingar, invandrare...) för att ge workshops för andra berättare på nationell nivå. Vi söker kandidater för att organisera en konferens eller workshop om ett av dessa ämnen. Vi letar också efter berättare/experter i detta ämne.
 6. Att bredda de Europeiska Berättareventen och skapa fler transnationella
  
  samarbeten. FEST vill öka möjligheterna för transnationellt samarbete inom berättarsektorn för artister och organisationer. FEST vill öka det internationella samarbetet mellan branschens aktörer för att finna gemensamma lösningar på de behov som finns. FEST vill öka antalet internationella berättarföreställningar samt koppla samman de redan befintliga internationella och nationella berättarfestivalerna med andra EU-initiativ som t ex det europeiska Kulturarvsåret 2018.
  
  FEST kan skicka (och betala för) upp till 5 berättare för uppträdanden i "icke.FEST-medlemsländer som RO, EE, LT, BG, HR. Vi söker kandidater som kan organisera ett berättarevent i ett av dessa länder. Vi söker också efter dem som kan stödja och främja initiativ som är kopplade till Kulturarv (berättarutbildningar eller utbildning av turistguider med kopplingar till berättande) och/eller det europeiska kulturarvsåret. Vi letar efter kandidater att ta initiativ för att koppla samman berättande och kulturarv.
Så nu är det upp till alla medlemsföreningar att skicka in det vi kan bidra med från Sverige. Nu behöver alla medlemsföreningar i BNS ge respons på detta! Vi i styrelsen behöver få veta om detta är något som ni vill delta i, vad ni kan bidra med samt inom vilket område (1-6).

Som vanligt är det korta ansökningstider, så jag måste ha in era synpunkter senast den 1 september för att vi ska hinna fylla i blanketten. Skicka svar till

rm.lindfors@gmail.com					
		

Sanning eller lögn på Stenssontrappan

Stenssontrappan i Eslöv blir platsen för Sanning eller lögn när Skånska Berättare i augusti bjuder på berättande. Stenssontrappan är för Eslöv vad Eiffeltornet är för Paris. Publiken sitter på trappan framför hotell Sten Stensson Sten och berättaren står nedanför. 

Muntligt berättande har en lång tradition i Eslöv. Berättarkaféerna på Folkhögskolan har haft en trogen publik. Nu presenterar föreningen Skånska berättare en ny form av underhållning i Eslöv.

Tre personer berättar två historier var. Båda är underhållande men bara den ena är sann. Den andra är mer eller mindre lögnaktig. Publiken får gissa vilken som är vilken. Det är inte alltid så lätt. Christina Strömwall, ordförande i Skånska berättare, har under flera år organiserat sådana tillställningar i Kävlinge vilket blivit mycket uppskattat.

Här är sommarens berättare:

8 augusti Christina Strömwall, Helena Heyman och Anders Ödman.

15 augusti Ingemar Lundström, Lotta Johansson och Christina Strömwall.

22 augusti Birgitta Hult, Christina Strömwall och Erik Magntorn.

Foto: Eslövs kommun

Inbjudan till samarbete i Europa

Det här berör oss i Sverige, denna fråga fanns på dagordningen under årets FEST-konferens på Irland.
Nu är det upp till alla Europeiska medlemsorganisationer att fundera över vad vi vill, vilka vi vill samarbeta med, och vad det ska innehålla, skriver Rose-Marie Lindfors på Facebook.

INVITATION FOR COOLLABORATION AND SUPPORT
Dear organiser,
The FEST network received a Creative Europe NETWORK grant to set up a series of storytelling activities in Europe.
The general aim of our project is to increase the number and improve the quality of storytelling events and activities in Europe, to develop the professional competences of the actors and stakeholders involved, to broaden the application field of storytelling and to establish a European structure for sharing and cooperation.
In order to achieve this we created a working plan for 4 years. This plan is approved by the European Commission and we are offered a grant of 80% of all costs to realise all plans. This grant comes on a yearly basis.
We are looking for organisations all over Europe willing to organise storytelling events and activities that fit into the priorities and work plan of year 1 of our project (1 June 2017 – 31 May 2018). You can find more information in the document attached.
Please send us your ideas and plans and budget by using the form attached by the 10th of September at the latest. The project team will evaluate the applications and select the best ones. These initiatives will be then supported by the project. This support will come in the form of e.g. storytellers, speakers or workshop leaders that will be made available for your event (travel, accommodation and fee covered by the project up to 80% max.)
If you know other organisations that might be interested in this call, please forward it to them. Thanks.
The FEST Committee

Muntliga berättelser på pränt

Vi har hört henne som muntlig estradberättare. Berättelserna finns bara i hennes eget huvud. Nu sätter hon dem på pränt och ger ut en serie med muntliga berättelser som heter just ”På Pränt”. Böckerna ska stimulera till högläsning.

Så här skriver Christina Claesson om uppgiften hon gett sig i kast med och skillnaden mellan det talade och det skriftliga ordet:

”Jag fattar inte hur en berättelse som tar 17 minuter att berätta tar en vecka att skriva ner.

Det borde ju vara så enkelt. Bara sätta på mikrofonen, prata in alltihop i ett sträck, utan avbrott: Hunter, den grymmaste hunden som nånsin levt i Skåne. Sen bara renskriva rubbet. Det borde inte ta mer än två timmar, 30 tusen tecken, sagt och gjort.

Nu har jag jobbat fyra dar med den, och ännu är jag inte klar.

Jag har berättat den säkert hundra gånger. Den sitter. Den har putsats och polerats och tajmats intill perfektion. Jag vet exakt när folk kommer att skratta och exakt var de kommer att fatta att jag ljuger. Jag vet var de kommer att förfasas och var de kommer att äcklas. Jag vet punkten där somliga i publiken börjar ana vad som ska hända, och andra släpar efter och ännu ser frågande ut. Jag vet när de kommer att stanna upp i logisk tvekan och vet precis vad jag ska säga då för att besvara deras ännu inte medvetna frågor, så flödet inte stoppas. Jag vet hur jag sätter onelinerna och jag vet precis hur länge jag kan dra pausen före slutmeningen. Vet hur många sekunder det sen tar innan de börjar applådera.

Ja, den sitter.

Nu har jag suttit fyra arbetsdar med storyn och ännu är jag inte klar. Mer än fyra timmar på en dag orkar jag inte sitta och skriva. Sen får jag ont i rumpan och myrkryp i benen och blir uttråkad och längtar ut. Så det är visserligen korta arbetsdagar men icke desto mindre, kalendern går.

Vad är det som händer?

Ja först och främst tar det förstås lite längre tid att knacka ner orden på tangentbordet, än det tar att säga dem. Även om man skriver fort. Ja och sen ska man rätta stavfel och städa upp. Men mer än två timmar borde det inte ta med autocorrect.

Men fyra dar! Varför?

Jo kanske detta:

Jag har inga lyssnare, bara inbillade läsare. I det muntliga berättandet föds språket i relation till publiken. Lyssnarnas förväntan driver på. Man kan bara stå tyst en sååån lång stund innan nästa mening måste levereras.
När jag skriver, däremot, kan jag utan vidare drömma mig bort eller stanna upp för att fundera på kommatering och ordval, utan att det blir pinsamt. Jag tar tankepauser.

Ögat är mer kritiskt än örat. Med ögat sitter jag i jurysoffan och letar stavfel. Som muntlig berättare löser jag grammatiken och ordvalen efter hand. Som lyssnare gör farten och flödet att jag accepterar vad som sägs för att jag inte vill missa det som kommer sen.

Det är lättare att bluffa med kroppsspråk. Det som jag utan vidare kan påstå när jag pratar finner jag att jag måste förklara och motivera tydligare när jag skriver. Kanske är det för att minspel och kroppsspråk kan poängtera, förstärka eller ifrågasätta det som kommer ut ur munnen. Min auktoritet som ensam sceninnehavare dirigerar vad folk ska tänka eller inte tänka på. Texten däremot är befriad från min kroppsliga auktoritet och måste motiveras på annat sätt.

Ny form ger ny inspiration Skrift är en annan uttrycksform än det talade ordet.  Det kan vara svårt att tro för det är ju ord. Ord som ord. Nej. Talade ord går in genom örat (även på talaren själv.) Skriftligt möter hjärnan genom ögonen. Ögonen är mer kritiska och logiska. Öronen är mer känslomässiga och associativa.” http://www.christinaclaesson.se/ 

Foto: Carolina Romare

 

Tävlande i SM i Berättarslam 2017

Fem tävlande är klara för SM i Berättarslam i Karlskrona 7 oktober:

Karin Ferry Berättarnät Norr, Anders Holmberg Berättarnät Öst, Ann-Margret Tengblad Berättarnät Norrköping, Jonas Persson Berättarnätet Kronoberg och Michael Helgesson Berättelser under Eken.

 

Jonas Persson vinnare i Berättarslam i Kronoberg

Ann-Margret Tengblad vinnare i Berättarslam i Norrköping

 

Anders Holmberg stockholmsmästare i berättarslam

Berättarslam i Norr avgjort. Karin Ferry korades som vinnare

 

http://www.blt.se/kultur-o-noje/berattar-sm-till-karlskrona-i-host/ 

 

I Karlskrona händer det: SM i Berättarslam och BNS´s medlemsmöte

Bild: Tävlande i finalen i Berättarslam 2016. Marina Granlund, Karin Ferry svensk mästare i Berättarslam 2016, Pelle Olsson, 

Nu är det dags att mötas kring framtidsfrågor, enligt BNS intention att ses mer än en gång per år på årsmöte. Ambitionen är att förlägga dessa års- och halvårs möten på olika platser runt om i landet och i år har Karlskrona och medlemsföreningen ”Berättelser under eken” tagit sig an möjligheten att synas och höras på berättarkartan.

Dessutom är det dags för Berättarslam-SM igen, där vinnare från de olika regionala berättardusterna träffas under festliga, lättsamma och rafflande former för att göra upp om SM-trofén 2017. Arrangör är berättarföreningen ”Berättelser under eken” med stöd av BNS. Tanken är att bjuda på innehållsrika möten under dagarna två.

PROGRAM

Fredagen den 6:e oktober mellan kl 12-17:  Internt BNS-möte för tillresta representanter från medlemsföreningarna. Mer detaljerad dagordning från BNS styrelse följer senare.

Samma kväll: Berättarcafé kl 19-22, där såväl de tävlande (kan värma upp) som andra tillresta, plus förstås även lokala berättarfenomen – får möjlighet att visa och låta höra sig. Plats troligtvis Karlskrona biblioteks hörsal. Naturligtvis är det en offentlig tillställning.

Lördagen den 7:e oktober kl 13-14, Inspirationsföreläsning. Karlskrona Konsthall. Föreslagen är Ljungby Sagomuseums chef Meg Nömgård, att berätta om deras arbete kring muntligt berättande och nomineringen till utmärkelsen immateriellt Världskultursarv . Karlskrona är redan världskulturarvsstad i kraft av sin stolta marina tradition.

Sedan, kl 15, Karlskrona Konsthall. Höjdpunkten för detta evenemang: Berättarslam-SM. Sedan 2005 har det tävlats varje år och projektbidrag har erhållits från Statens kulturråd, vilket möjliggjort att vi kan erbjuda tävlande ifrån hela landet som segrat i lokala eller regionala tävlingar, resa och logi samt möjlighet att erövra titeln som årets Slammästare. Vilket inte utesluter möjligheten att man i just det ögonblicket är Sveriges bästa berättare. Eller inte… Men kanske den lyckligaste? Arrangörerna, det har varit många olika, har ibland haft en tradition att åstadkomma så mycket glad stökighet som möjligt, då det annars som i många tävlingssammanhang lätt kunnat bli väl mycket ”blodigt allvar”. Bort med det säger årets arrangörer.

 


ARRANGERA GÄRNA FLER LOKALA SLAM

Vi vill i sammanhanget uppmana BNS medlemsföreningar att ordna flera egna slam och skicka vinnaren till Karlskrona. Allt betalt, som sagt, och en underbar och nyttig erfarenhet. Det är inte för sent!

Det behöver inte vara så krångligt heller, försäkrar undertecknad. Ta gärna kontakt med BNS styrelse för råd och tips om hur det kan gå till, (lite hur som helst faktiskt, i alla fall på lokal nivå, inget slam skall vara hugget i sten) reglerna är i grunden ganska enkla!

FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

Har ni frågor i samband med möten och Slam kontakta: jorgen.bodner@comhem.se eller Anna Lundquist BNS styrelse  kontakt@annasaga.se

Till alla BNS-medlemmar: Välkomna i oktober till Karlskrona!

Jörgen Bodner samordnare och MC (Master of Cermonies)

Väsen på nätet. Skrämmande clowner och internetspöken

På ingen annan plats sprids läskiga historier lika snabbt som på internet. Nätet har gett upphov till många nya väsen och där sprids också berättelser blixtsnabbt över världen.

Nu har Institutet för Språk och Folkminnen lagt till flera nya avsnitt i Arkivväskan. Ett av dem handlar om mördarclowner, getmannen, Slender Man och skrattande hunden.

”Rädslor för olika gestalter har funnits i alla tider. Vad folk är rädda för varierar och knyts ofta till rädslor i samhället i stort. I våra folkminnesarkiv finns det mängder av beskrivningar av kusliga figurer. Det kunde vara rädslor för vissa etniska grupper eller yrken som anses ha en låg status, t.ex. rackare, bödlar, eller personer som ansågs trolldomskunniga; alternativt var det en fasa för övernaturliga väsen som skogsrået, näcken, Djävulen eller spöken. Även om samma motiv kunde förekomma i olika delar av världen, fanns det i äldre tid ingen motsvarighet till dagens medier och den hastighet med vilken rykten och rädslor sprids. Inte heller att merparten av olika åldersgrupper idag ständigt är uppkopplade och kan sprida rykten och kommunicera världen över. Tidigare förmedlades denna typ av berättelser muntligt och gick i regel från person till person, eller så spreds de genom tryckta texter som böcker och dagstidningar.”

http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/arkivvaskan/vasen-pa-natet.html 

Nya avsnitt finns också om Väsen idag och Väsen i populärkulturen.

Heliga källor, skånska naturväsen och urgamla kultplatser i ny bok

Är du intresserad av sägner, folktro och kulturhistoria? Är du på väg till eller bor i Skåne? Och tycker du om att vistas utomhus? Då är nyutkomna guideboken ”Gåtfulla Skåne” något för dig. Här kan du läsa om heliga källor, skånska naturväsen och urgamla kultplatser – och mycket annat.

Gåtfulla Skånes foto.

 

Se vad som händer på Berättarnas Torg!

Två kvällar kvar på årets Berättarnas Torg i Gamla stan i Stockholm. Följ berättandet på Berättarnätet Östs Facebooksida

Foton av Olle E Johansson och Johan Theodorsson

Publicerat av Berättarnätet Öst den 27 juni 2017

Äldre inlägg Nyare inlägg