Berättarnätet Sverige

Välkommen till den svenska berättarrörelsen

Författare: Ulrica_Rauhala (sida 2 av 2)

Medlemskap i Ax 2019

Sedan början av året är BNS medlem i Ax, en förening och samarbetsform för rikstäckande organisationer inom amatör och deltagarkultur.

Ax lyssnar på amatörkulturens behov och förutsättningar och arbetar för att ge den en självklar plats i samhället och kulturpolitiken.

Genom ett medlemskap i Ax kan BNS tillsammans med 22 andra nationella förbund få till positiva förändringar i frågor som är gemensamma. Ax har möjlighet att föra fram och få gehör för dessa i ett större sammanhang, bl.a gentemot beslutsfattare och opinionsbildare.

BNS får nya möjligheter att nätverka med andra organistationer.

Vi ser vårt medlemskap som en ingång till att öppna nya dörrar, ett led i vårt påbörjade utvecklingsarbete för att hitta nya samarbets- och arbetsformer.

Läs mer om Ax: www.axkultur.se

BNS kontakter med Ax hitintills:
I december var vi inbjudna till Ax mingelmöte i Stockholm. BNS representanter var där och det resulterade i att styrelsen senare beslöt sig för en ansökan om medlemskap.

I Ax verksamhetsberättelse står att läsa, ”Ax 22 medlemsorganisationer har under 2018 haft sammanlagt ca 8694 anslutna körer/orkestrar/grupper/klubbar/föreningar som tillsammans har ca 280 000 medlemmar”.

På Folk och Kulturmässan i Eskilstuna i februari fick BNS en möjlighet att ge information om vår organisation.

På vårt årsmöte i april bjöd vi in Sanna Ekström, Ax verksamhetsledare och projektledare.  Hon presenterade verksamheten under rubriken, Ax en röststark arena för amatörkulturen i samhället och kulturpolitiken.

Några dagar senare kunde vi presentera oss som ny Ax medlem på Ax eget årsmöte där vi kunde synliggöra oss för många av medlemsorganisationerna vilket ledde till samtal om eventuella fortsatta samarbeten med andra organisationer eller deras tillhörande föreningar.

BNS ser fram emot hösten som medlemmar i en stor rikstäckande organisation där vi ingår i ett helhetssammanhang!

 

Sanna Ekström på BNS årsmöte

En ursinnig kulturfestival!

Under två veckor i Jörn pågår en Ursinnigfestival.

Ett samarbete mellan Skelleftebyggdens Berättarförening, JESS (Jörns evenemangs och samhälls förening) och Kulturådet ”Kreativa Platser”. Efter tre års kreativ process är det snart dags för ett crescendo i form av Ursinnig festival som genomförs 24 maj – 6 juni.
Ursinnet som fanns i början blev en urkraft som under resans gång gett upphov till mycket kreativt skapande som engagerat så många människor i Jörnsbygden. Det vill vi nu visa upp, inte som en avslutning utan som början på en framtid med en levande landsbygd.

Programmet är storslaget! Vill du läsa mer, kolla in här

Projektet går under namnet ”Lyssna på oss”  

Under resans gång finns det många saker vi lärt oss och fått syn på. Hur kultur och en pott pengar kan skapa engagemang och kreativitet, i Jörn har det renoverats, startats kreativa företag och en kulturfond är född, dessa är bara några smakprov!

Vill du veta mer kolla upp vår hemsida!

Skelleftebygdens Berättarförening

 

Utbyte mellan Regina Sommer och Ammarnäs guiderna

Ett projekt som möjliggjorts genom Eu stöd från FEST.

Tack vare styrelsen i BNS, och särskilt då ordförande Marina Granlund, fick vi
göra en förnyad ansökan till FEST under våren 2018. Och med ”vi” så menar jag
här vår berättarförening Ammarnäsguiderna – AGVV. Marina Granlund
förmedlade kontakt med Regina Sommer, stadsberättare i staden Aachen i
Tyskland, och vår ansökan föll in under Kulturarvsåret i EU, 2018. Ansökan
beviljades medel – först muntligt och senare via mejl på sommaren 2018, men
inte formellt förrän långt in på hösten 2018.
På grund av att vi litade på våra kontakter så genomförde vi i alla fall
förberedelserna i god tid för att kunna låta Regina Sommer ingå i våra
Berättardagar i Ammarnäs den 1-3 november 2018. Det är om hennes
föreläsning den 1/11, workshop 2/11 och berättarföreställning 3/11, som denna
rapport ska handla. Och från detta väljer jag att teckna konturerna på en Berättarguide.

Skriver Urban Berglund Ammarnäs

 

Läs hela Berättarguiden han skriver här! AGVV och Regina Sommer 2018

Nyare inlägg