Berättarnätet Sverige, BNS, är en paraplyorganisation som samlar den svenska berättarrörelsen. BNS är en ideell förening och drivs av en ideellt arbetande styrelse. BNS organiserar endast föreningar ej privatpersoner. De 26 medlemsföreningarna finns över hela landet, från norr till söder. Detta gör BNS bla:

  • BNS ordnar centrala utbildningar för sina medlemmar.
  • Årsmötet. En medlemsförening anordnar årsmötet en gång om året där vi har utbildningar, nätverkar och delar erfarenheter.
  • På hemsidan kan du läsa om nyheter om medlemsföreningarna och allt som rör berättande i Sverige och världen.
  • På hemsidan finns också ett nationellt kalendarium där alla medlemsföreningarna marknadsför sina berättarevenemang.
  • BNS stödjer nya medlemsföreningar med kompetens om hur man startar berättarevenemang och hur man sköter en förening.

BNS främsta syfte är att dels främja den muntliga berättarkonsten och verka för ökad kunskap och spridning av det muntliga berättande. BNS har också, i egenskap av att vara en paraplyorganisation, en stöttande och nätverkande funktion för den svenska berättarrörelsen där våra medlemsföreningar ingår.

Årsmötet, där styrelsen utses varje år, är det högsta beslutande organet i föreningen . I samband med årsmötet äger alltid någon form av större berättarevenemang rum.

BNS har ett övergripande ansvar som huvudman för den nationella tävlingen berättarslam.