Sagoberätterska, skådespelerska och konstnärlig ledare för Teater Sagohuset i Lund.

I lyssnandet föds fantasin. Genom att berätta sagor befolkar vi åhörarnas inre världar och ger dem ett språk och en erfarenhet som de ständigt bär med sig. Jag har alltid älskat att lyssna till berättelser och som ensamt barn på landet hade jag gott om tid att bearbeta det jag hörde. I brist på lekkamrater skapade jag ett stort umgänge med vidlyftiga fantasifigurer. I dagens inrutade och överorganiserade tillvaro berövar vi barnen tid och platser där man bara kan ”skrota omkring”. Vi behöver tid att ha tråkigt och vi behöver ödetomter och hemliga platser bakom trädgårdsskjul för att få fantasins vingar att lyfta.

Konstens uppgift – det må gälla bild, teater, musik eller berättande – är att i komprimerad form återge människorna denna berövade tid och dessa bortbyggda platser.

När jag är ute och berättar sagor kan jag ibland uppleva hur en hel skolklass tittar oavvänt mot mig med ögon som sedan länge slutat att betrakta detttre rummet och istället öppnat sig mot inre kontinenter, oceaner och rymder.

Det är sagans största gåva!

Jag berättar sagor och myter från olika världsdelar för barn, ungdomar och vuxna och dessutom ger jag kurser i muntligt berättande och sagogestaltning.

Kontakta Margareta:
Teater Sagohuset
Revingegatan 8
22359 Lund
Telefon: 046-12 21 41
Mobil: 070-765 432 10
E-post: teater@sagohuset.nu
Hemsida: www.sagohuset.nu