När jag började berätta i slutet av åttiotalet visste jag inte att detta var en egen konstart, och att det snart skulle genomsyra hela min tillvaro. Men så blev det: genom åren har jag framträtt över hela Sverige och stora delar av Norden, men också i Grekland, Schweiz, Kanada, Frankrike, Holland, Belgien, Wales, England, Polen, Tyskland och Iran.

Mina program är många och flexibla. Jag gillar drastiska historier som med humor och känsla odlar livsfrågor. Jag berättar allt från skrönor till mytologi och från sagor till epos. De kan anpassas för barn, unga och vuxna, de kan framföras i fickformat likaväl som i helaftonsföreställningar, och i klassrummet lika väl som på teatern.

Jag skriver också böcker i ämnet, tar konsultuppdrag, föreläser och leder workshops för pedagoger, skådespelare, storytellers, präster och alla andra som vill använda berättande i sitt yrke.

Mitt berättarkompani heter Fabula Storytelling.
Vi har kontor i Vasastan, och driver stora projekt som Fabula Storytelling Festival.

Hör gärna av er och berätta vad ni söker, så får ni höra mer.

Kontakta Mats Rehnman:
Fabula Storytelling: 08 344 133
Mobil: +46 (0)70691 99 92
E-post: mats.rehnman@storytelling.se
Hemsida: www.storytelling.se