Jag är sagoberättare och berättar sagor, sägner, spökhistorier och andra berättelser både för barn, ungdomar och vuxna. Ingen berättarstund är den andra lik utan varierar beroende på lyssnarnas ålder och berättarsituationen.

Jag improviserar utifrån mitt berättarstoff och strävar efter att skapa en dialog med lyssnarna. Jag vill skapa läslust genom hissnande lyssnarupplevelser. Jag har en förkärlek för drastiska och skämtsamma sagor och uttrycksfulla folkliga sägner.

Med mitt berättande vill jag förstås roa men också skapa ett intresse för hur människor levde förr i tiden och nyfikenhet på den egna hembygdens historia. På många håll där jag gjort besök har både barn, ungdomar och vuxna börjat leta efter egna lokala sagor och sägner.

Jag framträder ofta som sagoberättaren Mickel i Långhult. Mickel i Långhult föddes 1778 och dog utfattig i sin backstuga 1860. Han är Smålands och vårt lands store sagoberättare. Klädd i slokhatt, trasig långrock och träskostövlar och i skenet av levande ljus tar jag åhörarna med till Mickels tid. Jag berättar hans särpräglade sagor om fattiga bönder, driftiga torparpojkar, ordkloka prinsessor,bergtagna barn, mästertjuvar och skälmar. När jag framträder som Mickel i Långhult berättar jag dessutom andra folkliga berättelser som var vanliga under Mickels tid. Inför ett besök på en ny plats letar jag ofta fram lokala sägner från lyssnarnas egen hembygd.

”Hur hittar man de där historierna du berättar?” frågade en lyssnare mig en gång för många år sedan. Då föddes tanken på att skriftligt återberätta en del av mina favorithistorier. Sedan debuten med Ormsoppa och andra sägner (1992) har det blivit en lång rad böcker med både kända och okända sagor och sägner och böcker om folkliga traditioner och muntligt berättande. Jag letar ofta rätt på bortglömda sagor och sägner ur folklivsarkiv, gamla hembygdsböcker och ålderdomliga sagoutgåvor. Några av titlarna är Ritsagor, Frågvisa sagor, Den förtrollade pissepottan och Mickels sagor. Jag berättar ofta för utvecklingsstörda och har skrivit en lång rad med lättlästa böcker utgivna av LL-förlaget.

Kontakta Per:
Sjövägen 24
280 20 Bjärnum
Telefon: 0451-212 46
Mobil: 070-631 30 93
E-post: per.gustavsson@telia.com
Hemsida: www.pergustavsson.nu