Jag började min bana som berättare i mötet med ungdomar med olika funktionshinder. Insikten om hur befriande berättelser kan verka, gjorde att jag sökte mig till berättarutbildningar i England.

Jag har utbildat mig till Storyteller och skådespelare i England  åren 1998 – 2003. Här i Sverige har jag  framträtt på skolor och  institutioner, på Fabula, Berättarnas Torg, i Ljungby och andra berättararenor. Den röda tråden i mitt berättande har varit som sjukhusberättare och som lärare i muntligt berättande inom olika vuxenutbildningar, främst inom pedagogik och omsorg.  Inspirationen  till berättandet ligger i vår mångtydiga värld, våra liv, att hitta ordkraften till inre bildgestaltning av allt som känns angeläget.”
 
Kontakta Sigrid Ogland:
Mobil: 070 – 857 08 72
E-post: sigrid.e.ogland@gmail.com
Postadress:
Sigrid Ogland
Bergsg 8 A
153 35 Järna