Nätverket Berättarnätet Sverige var tidigare en paraplyorganisation och numera ett öppet nätverk som stöttar, engagerar den svenska berättarrörelsen. Det är en ideell förening och drivs som ett öppet nätverk för alla som är intresserade av den muntliga berättartraditionen. Vi består av olika föreningar som finns över hela landet, från norr till söder.

Här kan du:

  • Nätverka och dela erfarenheter.
  • På webbsidan kan du läsa om föreningarna, berättare och besöka deras egna webbsidor eller sociala medier som visar aktiviteter med berättande i Sverige och världen.
  • På Facebooksidan finns också ett nationellt kalendarium där alla föreningar och berättare marknadsför sina berättarevenemang.

Nätverket Berättarnätet Sveriges främsta syfte är att främja den muntliga berättarkonsten och verka för ökad kunskap och spridning av det muntliga berättande. Vi har också organiserat nationella tävlingar som berättarslam.
Du är välkommen att engagera dig i den svenska berättarrörelsen och dela erfarenheter tillsammans.

Håll dig gärna uppdaterad om större berättarevenemang genom att besöka våra sociala medier på Facebook.