Marinella Rolfart, en av berättarvärldens eldsjälar och som tillsammans med flera medlemmar i Berättarnät Norrköping gjorde 2011 års SM möjligt att genomföra.