10954_60476_karta v-botten_thumb[4]Västerbotten är Berättarnas län, men egentligen berättas det inte mer i Västerbotten än på andra håll i landet och världen. Inte heller är vi duktigare än andra på att berätta. Men en sak är vi väldigt bra på här i Västerbotten, och det är att samverka.

ENADE BAKOM EN OCH SAMMA VISION  

Det som hände var att vi i början av 2000-talet började prata med varandra om hur vi tillsammans skulle kunna utveckla det muntliga berättandet i vårt län. Västerbottensteatern, Västerbottens museum, besöksmål, berättarföreningar, arkiv, folkbildning, turism – många var vi som kände att vi kunde ha både glädje och nytta av berättandet. Resultatet efter flera års mötande blev ett visionsdokument som hela 19 olika avsändare undertecknade. Nyckelordet heter förankring; alla kunde enade stå bakom en och samma vision.

FÖRANKRING OCH GOD SAMVERKAN

Och på den vägen är det. Tack vare en rejäl förankring och en god samverkan kan man nå långt. I dag har vi ett länsmuseum med en egen berättarantikvarie, en länsteater med en egen berättare, en väl fungerande berättarfestival och en livaktig berättarrörelse. Berättandet börjar allt mer användas i flera olika sammanhang, exempelvis inom undervisning för både barn och vuxna. Kompetensen ökar, och nu börjar vi drömma om ett berättarcentrum, en resurs dit människor kan vända sig som vill veta mer om berättandet kraft.

Ibland funderar vi själva på hur vi har kunnat lyckas skapa en sådan uppslutning kring berättandet. Kanske är det därför att ingen ”äger” berättandet? Begreppet är för stort för att rymmas enbart inom en teater, ett museum eller en ideell förening. Kanske är det när vi verkar tillsammans, från olika håll och kanter, som någonting stort inträffar? Ett konkret exempel på att Berättarnas stadberättandet spänner över så många olika områden är det nu pågående EU-projektet ”Västerbotten – berättarnas län” (www.berattarnaslan.se). Där jobbar vi med allt från corporate storytelling till att skapa berättarföreställningar vid våra historiska platser. Projektet drivs av Region Västerbotten, vilket vi ser som en stor fördel; det är vid Region Västerbotten som både statliga och regionala medel fördelas till länets kulturverksamhet, och då är det strategiskt klokt att berättandet och dess framtid i regionen huserar just här  http://berattarnaslan.se/

Text: Rose-Marie Lindfors