DSC_0017(18)”Dette er en bok med tradisjonelle erotiske fortellinger. Disse fortellingene vitner om at det å fortelle historier muntlig ikke er en uttrykksform som er forbeholdt barn. Du finner erotiske fortellinger som strekker seg 5000 år tilbake, de formidler et tema som er evigvarende, og at vi mennesker har grublet over de samme kjødelige tilstander i tusener av år.”

Så presenterar Mimesis Heidi Dahlsveen sin nya bok ”Tradisjonelle erotiske fortellinger. Det du ikke trodde dine forfedre fortelte.”

”I boken finner du fortellinger som folkeeventyr, myter, sagn, og vitser. Her er fortellinger hentet fra land og kontinenter og kulturer som: gresk og norrøn mytologi, Burkina Faso, Egypt, Grønland, Italia, Kina, Nigeria, Norge, Persia og lignende. Tematisk er boken delt inn i følgende: Gud og tro, de underjordiske, troll, norrøn diktning, gresk og romerske myter, den kvinnelige protagonisten, den mannlige protagonisten, transvestisme, ekteskap, kjønnsdeler og liv og død.”

http://www.fortellerkunstner.no/tradisjonelle-erotiske-fortellinger-utgitt-endelig/