Berättargruppen Memore berättar

Under hösten 2016 startade Berättarnätet Öst en ny berättargrupp på initiativ av styrelsemedlemmen Karin Hultenheim. Vi har mötts regelbundet och utvecklat vårt berättande tillsammans. Förhoppningen är att fler medlemmar bildar grupper och samverkar för att utveckla berättandet. Det finns inga specifika regler för hur en grupp ska jobba, men jag hoppas att kunna förmedla tips och idéer från vårt arbete i den här första gruppen. Här berättar jag mera om det som nu är Berättargruppen Memore.

HUR DET BÖRJADE

Karin tog upp möjligheten att bilda en grupp på ett av föreningens berättarcaféer. Vi var några som blev intresserade och möttes på ett café för att prata ihop oss. Det första mötet blev mycket inspirerande och vi bestämde oss för att starta resan utan att vi visste hur båten skulle seglas eller vart vi var på väg. Att sitta ner och prata om berättande var inspirerande bara det!

Foto: Memore: Eva, Gunilla, Olle och Karin

FÖRSTA MÖTET

Vi möttes på Lärgården vid Hammarbykanalen på söder, en skola för vårdpersonal där vi fick låna en lokal. Alla hade med utkast eller färdiga berättelser som vi berättade för varandra. Under skratt, diskussion och med ömsesidigt förtroende kritiserade vi varandras framföranden, föreslog förändringar och jobbade tillsammans för ett tryggare och säkrare berättande. Vi hittade snart ett sätt att jobba oavsett hur färdig berättelsen var. Alla kände att man kom framåt och att mötet var värdefullt.

FÖLJANDE MÖTEN

Vi har fortsatt mötas en gång per månad, ett par timmar för varje möte ibland följt av gemensam middag. En vänskap har byggts upp i gruppen och vi är nu ett väl sammansvetsat gäng. Baserat på en diskussion om en krönika i en tidning har vi utvecklat en gemensam berättelse som inte skulle kunna ha tagits fram utan gruppen. Vi har alla deltagit i föreningens berättarkvällar och stöttat varandra, men också som lyssnare känt lite stolthet över att ha varit med om processen att se en ny berättelse födas, finslipas och sedan uppföras för en större grupp.
Vi har massor av idéer på gemensamma projekt och stor inspiration. Tack vare våra regelbundna möten kommer vi alla framåt och utvecklar oss som berättare. Vart resan går är oklart men vi har alla kul under färden!

Foto: Karin Hultenheim

VÅRA ERFARENHETER

Vi började med låg ambitionsnivå och hittade en gemensam väg framåt i stället för att börja med avancerade planer och högtravande projekt. Att mötas och berätta i en liten grupp är en bra början som ökar självförtroendet och bara det är ett stort steg fram.
I vår grupp låter vi diskussionerna flöda ganska ostrukturerat (men inte hela mötet), ur dom kommer plötsligt briljanta idéer som lysande små diamanter vi kan jobba vidare med i grupp eller enskilt. Vårt sätt att jobba kanske inte passar alla, men det passar oss väldigt bra.

VILL DU VARA MED I EN GRUPP?

Om du vill vara med i en grupp, hör av dig till Karin (se styrelsesidan), så svarar hon om det finns andra intresserade och hjälper till att bilda en grupp för er. Om det redan finns fler grupper, eller om ni är några som startar en grupp, hör av er, så vi kan utbyta erfarenheter mellan grupperna.

Lycka till!
Olle Johansson

Fotograf: Olle Johansson

http://berattarnat-ost.se/