Vid firandet av Världsberättardagen på Teater Sagohuset i Lund berättade Margareta Larsson om Erik Hermelin, mentalpatienten som översatte persiska sagor till svenska och som gör att vi har en unikt rik persisk sagoskatt på svenska. Nu blir Hermelins översättningar en föreställning.

Inlåsta på St Lars i Lund sitter de vars liv saknar existensberättigande, människor utan en plats i världen utanför. Eric Hermelin har hamnat på anstalten efter år av rotlöst leverne, där alkoholen vunnit över förnuftet. På St Lars blir översättandet Hermelins väg till försoning med sig själv och de livsval han gjort. Bland persiska diktverk finner han ro i sufismens sökande efter sanning och upplysning, när han översätter Fåglarnas konferens. Diktverket, i form av en fabel, berättar om en resa världens fåglar gör för att finna sin konung. Tillsammans med de andra intagna på St Lars frigör Hermelin orden från pappret och låter berättelsen flyga fritt mellan dikt och verklighet. Var går gränsen mellan fågel och människa, mellan människa och Gud? Vilka är det som ger sig ut på livets långa resa? Och vad finner de?

Teater Sagohuset ger Fåglarnas konferens av Jean-Claude Carrière och Peter Brook, efter Farid ud-Din Attars persiska diktverk Mantiq-ut-tayīr.

Som en ramberättelse presenteras en nyskriven text om lundaprofilen Eric Hermelins möte med Attars diktverk. Därigenom korsas den sufiska fabeln med Hermelins liv och vi landar i en samtida berättelse om medmänsklighet och en kollektiv strävan efter att ge alla en plats i tillvaron.

Premiär skärtorsdagen den 13 april 2017

https://www.facebook.com/events/419243675096919/