Magi och naturväsen är starkt förknippat med midsommar. Då publicerar Institutet för språk och folkminnen en artikel om Folktrons väsen i populärkulturen.

”Kanske är berättelser om olika typer av väsen vanligare idag än vad de någonsin varit, även om vi idag roas och fascineras av dem i större utsträckning än vad vi faktiskt ”tror” på dem. Men det finns andra figurer som många, särskilt barn, faktiskt tror på som tandfén och tandtroll, påskharen, monster under sängen, jultomten eller John Blund (något du kan läsa mer om i texten Väsen idag). En sak är i alla fall säker och det är att olika typer av väsen inte bara hör till det förflutna, utan är minst lika aktuella, om än på ett annat sätt, i dagens globaliserade och mångkulturella samhälle.”

Här kan vi läsa om Väsen idag, Väsen på nätet och  andra väsen i folktron. http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/arkivvaskan/vasen-i-popularkulturen.html

GLAD MAGISK MIDSOMMAR ÖNSKAR BERÄTTARNÄTET SVERIGE!