KULTURRÅDET SÖKER LEDAMÖTER TILL ARBETS- OCH REFERENSGRUPPER!

Nu kan du lämna intresseanmälan för att bli ledamot i Kulturrådets arbets- och referensgrupper. Gruppernas uppgift är att föreslå hur bidrag till kulturlivet ska fördelas. Sista anmälningsdag är 1 september.

Kulturrådet beviljar bidrag till fria aktörer inom scenkonst, musik, bild och form samt litteratur. För att bedöma ansökningarna som kommer in har de olika områdena varsin arbets- eller referensgrupp, och nu söker vi nya ledamöter till dessa grupper.

Ditt uppdrag som ledamot

Vi söker dig som har kunskaper inom ett eller flera konstområden och vill bidra till att angelägen konst och kultur av hög kvalitet skapas och finns tillgänglig för alla.

Grupperna består av personer med hög kompetens inom konstområdet och sammansättningen ska i så hög grad som möjligt spegla samhället som det ser ut.

Grupperna diskuterar årligen tendenser och behov inom sina områden vilket ger Kulturrådet underlag för att utveckla bidragsgivningen och andra främjande insatser.

http://www.kulturradet.se/nyheter/2017/Kulturradet-soker-ledamoter-till-arbets-och-referensgrupper/