Totalt åtta miljoner ska Riksantikvarieämbetet fördela till ideella verksamheter som arbetar med kulturarv. Hembygdsmuseer, arbetslivsmuseer och andra ideella verksamheter kan ansöka om bidrag, senast 25 september. Tipsa gärna vidare genom att dela!

Vi ser helst ansökningar som främjar delaktighet och engagemang i kulturarvsarbetet. I den här ansökningsomgången kommer vi i första hand att prioritera grupper som tidigare inte har haft möjlighet att söka, insatser som rör det immateriella kulturarvet samt nationella minoriteter.