Jag började min bana som berättare i mötet med ungdomar med olika funktionshinder. Insikten om hur befriande berättelser kan verka, gjorde att jag sökte mig till berättarutbildningar i England.

Jag gick på School of Storytelling för Ashley Ramsden. Sedan fortsatte jag på Artemis school of speech and drama, en 4-årig scenskola med fokus på konstnärligt röstarbete. Under åren i England fick jag tillfälle att turnera i Skotland och England på skolor ,institutioner och bibliotek. Här i Sverige har jag framträtt på skolor, institutioner, Fabulafestivalen och berättarscener runt om i landet. Jag inriktar mig på att ha berättarprogram för skiftande åldersgrupper. Min stora inspirationskälla är de gamla folksagorna som traderats genom årtusendena. Min verksamhet är inriktad på scenberättande liksom röstlektioner och storytellingworkshops.

Kontakta Sigrid Ogland:
Mobil: 070-492 67 44
E-post: sigridogland@hotmail.com
Postadress:
Sigrid Ogland
Bergsg 26 B
153 35 Järna