skanska berattare
SKÅNSKA BERÄTTARE

Historik
Föreningen bildades i samband med en berättarfestival på Kulturhistoriska museet i Lund den 25 oktober 2008. Det har länge funnits behov av en öppen förening som kan samla skånska berättare, eftersom de berättargrupper som funnits i vårt landskap inte tar emot medlemmar. Vid berättarfestivalen medverkade ett tiotal berättare och det är dessa som är kärnan i föreningen.

Målsättning
Skånska Berättare vill verka för att skapa intresse för, utveckla och öka kunskapen om det muntliga berättandet i vår del av Sverige.
Skånska Berättare vill fungera som kontaktnät mellan berättare i Skåne.
Skånska Berättare arbetar för att det anordnas berättararrangemang där skånska berättare medverkar.

Medlemskap
Aktiva berättare så väl professionella som amatörer är välkomna som medlemmar, men endast de som är villiga att medverka vid föreningens arrangemang. Medlemskap erhålls således dels genom att aktivt deltaga i föreningens arrangemang dels genom att betala årsavgift till Skånska berättare.

Styrelse
Ordförande: Christina Strömwall tfn: 070-7620632 , e-post christina.stromwall@gmail.com
Sekreterare: Vera Nilsson tfn: 0413 – 17162, e-post vrnilsson@gmail.com
Kassör: Ingemar Lundström  tfn: 0736299254, e-post Ingemar.lundstrom@gmail.com