Berättarnätet Sverige

Välkommen till den svenska berättarrörelsen

Årsmöte och Medlemsmöte i Skellefteå 14 – 15 februari 2020

Välkommen till Skellefteå på BNS Medlemsmöte och BNS Årsmöte fredag den 14 feb

Kom och var med och forma framtiden för Sveriges berättarrörelse – vi vill ju att den ska vara det som vi alla har mest glädje och nytta av. Det kanske betyder att vi fortsätter som tidigare, eller att vi ska ändra form.

 

Program OBS! Med uppdateringar!
Fredag 14 feb på Västerbottensteatern Blå rummet
9:00 Presentation av Nordiskt Berättarcentrum och Skelleftebygdens berättarförening.
10:00 – 12:00 Samtal om Berättarnätet Sverige ska fortsätta som förening med styrelse eller om nätverket ska fortsätta som ett nätverk utan styrelse, fördelar, nackdelar.
Lunch på Västerbottensteatern – mer info kommer senare
15:00 – 16:00 Årsmöte Berättarnätet Sverige kl

18:00 Invigning av Skandinaviskt mästerskap i Vintersim i Skellefteå vid älven, där Skelleftebygdens Berättarförening är värd för VAKPOESIN – de 8 finalisterna går ner i isvaken i älven, reciterar sin dikt, och juryn väljer vinnaren. En folkfest vid och i älven.

19:00  Berättarföreställningen ”Being salmon, being human” i Tipitält där vi även äter middag under föreställningen. BNS bjuder på detta.

Being Salmon, Being Human – The Performance! This performance is about wonder and madness. Wonder about the beautiful creature the salmon is, born in a river, traveling for years in the oceans, swimming against the stream and jumping rapids. Madness of how the salmon industry has turned this fairytale creature into Biomass, maimed, blind and no longer able to navigate. With joik and sound artist Torgeir Vassvik, philosopher Martin Lee Mueller and storyteller Tiril Bryn Se trailer

Det finns 25 biljetter reserverade till BNS medlemsorganisationer. Varje förening som deltar i årsmötet har 1 biljett var och de övriga 9 biljetterna fördelas till de föreningar som har fler än 1 deltagare.

En nyhet: Skelleftebygdens Berättarförening bjuder in till efterfest och berättarkväll på fredagen efter föreställningen, eftersom de flesta åker söderut på lördag.

Lördag 15 feb
15:00-15:30: Berättelser vid elden, på scen vid älven. Skelleftebygdens Berättarförening är värd för programmet. Vill du berätta anmäl dig till berattarforeningen@gmail.com  Max 5 min/pers. då det är en del i programmet för Vintersimmet i älven.
Pridetåget går genom staden samma dag. Folkfest!

Mer info kommer när du anmäler dig.

Boende:  Vandrarhem o hotel eftersom det är Vintersim den helgen bör du boka boende nu.

Berättarnätet Sverige ger varje medlemsförening reses- och boendesubvention http://www.berattarnatet.se/subvention-for-resa-och-boende/

Anmälan till medlemsmöte/årsmöte senast 30 januari 2020: rm.lindfors@gmail.com  

OBS! Du kan också passa på att delta i Berättarkonferensen ”Lära med berättande” 12-13 feb

 

Varmt välkommen

Berättarnätet Sverige

Skelleftebygdens Berättarförening & Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern

 

Tankar inför årsmötet 2020

I år behöver vi ta ställning till en fråga som smugit sig allt närmare de senaste åren, i takt med att medlemsantalet sjunkit. Vi har diskuterat den i styrelsen, samt vid årsmöten och höstmöten i några år, så den är inte en överraskning för dem som varit med där. Det har dock inte alla, så därför vill styrelsen nu försäkra sig om att alla medlemmmar har möjlighet att sätta sig in i frågan och göra sin röst hörd.
En fråga värd att ställa sig är vad BNS betyder för medlemmarna och varför en del föreningar väljer att vara kvar medan andra väljer att inte vara kvar.

Kanske behöver vi inte BNS i form av en förening längre – kanske ett nätverk är en mer adekvat lösning. Det kan det finnas många tankar och åsikter om. Alla verkar överens om att vi fortfarande vill kunna träffas och nätverka. Men de som kommer på mötena är ju inte alla som är medlemmar i BNS. De senaste åren har det varit ungefär samma fem föreningar som skickat representanter till såväl årsmöte som höstmöte. Flera kommer inte, så vi hör inte deras röster. Och vi hör inte från dem som valt att gå ur, vad deras anledning var. Vi skulle helst höra alla!

Klura gärna på följande frågor i era respektive föreningar: Vad skulle alternativen innebära? För årsmötet? För framtiden? Förening vs nätverk?

En förening ska ha en styrelse som representerar alla medlemmar, stadgar, budget, kassör, årsmöte med redovisning etc. Så som det är nu, vi vet vad vi har – det är en tids- och resurskrävande apparat, oavsett om ansvariga får ersättning eller ej. I nuläget får styrelsen ersättning för resor och boende i samband med medlemsmöten – i övrigt lägger de ner egen tid och egna resurser på arbetet. Styrelsemöten hålls över internet mellan medlemsmötena. Kassören har också ansvar för ekonomin, med vad det innebär av redovisning och ansökningar etc.
En av fördelarna med en förening är att kunna söka pengar från fonder och kulturrådet mm. Möjligheten att söka just de pengar vi tidigare fått från Kulturrådet för att underlätta för samt förgylla mötesarrangemang har dock minimerats till gränsen, eller kanske tom under den – eftersom vårt sjunkande medlemsantal gör att vi inte uppfyller alla kriterier för just den potten.

Ett nätverk utformas av de som väljer att vara med. Det finns ingen styrelse och inga yttre krav på årlig redovisning. Möjligheten att söka finansiering finns då inte på samma sätt, men kan kanske lösas genom att föreningar i nätverket söker pengar för samarbetsprojekt på andra vis.
Hur nätverket ser ut beror på dem som är med. Vad skulle medlemmarna vilja ha det till? Vad skulle de göra?

Vill vi ha kvar föreningen behöver årsmötet välja en ny styrelse, vilket valberedningen arbetar med nu. Hör av er till dem om ni vill vara med! Ordförande Marina Granlund är vald på två år och har ett år kvar. Sittande kassör Rose-Marie Lindfors avgår, så den posten behöver tillsättas (två år), samt några ledamöter/suppleanter (ett år).

Vill vi ha ett nätverk istället för en förening finns en procedur att följa för att nedläggningen ska vinna laga kraft; att beslut fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Det ska gå minst en månad mellan mötena. Sittande styrelse kan i så fall sitta kvar under processen.

Denna fråga kommer alltså att vara en punkt under årsmötet och den kommer att gå till omröstning.

De representanter som kommer på årsmötet är de som kommer att vara med och påverka framtiden för BNS. Se till att skicka någon om utgången är viktig för er!

Utdrag ur Berättarnätet Sveriges stadgar, antagna 2016:
§ 10 FÖRENINGENS UPPHÖRANDE Beslut om föreningens upphörande skall, för att vara giltigt, fattas av två på varandra följande föreningsmöten, med minst en månads mellanrum, varav det ena skall vara årsmöte. För beslut om föreningens upphörande fordras minst två tredjedelar av de i beslutet deltagandes röster. Beslut om föreningens upphörande skall innehålla föreskrift om hur föreningens kvarvarande tillgångar skall användas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*