Sedan början av året är BNS medlem i Ax, en förening och samarbetsform för rikstäckande organisationer inom amatör och deltagarkultur.

Ax lyssnar på amatörkulturens behov och förutsättningar och arbetar för att ge den en självklar plats i samhället och kulturpolitiken.

Genom ett medlemskap i Ax kan BNS tillsammans med 22 andra nationella förbund få till positiva förändringar i frågor som är gemensamma. Ax har möjlighet att föra fram och få gehör för dessa i ett större sammanhang, bl.a gentemot beslutsfattare och opinionsbildare.

BNS får nya möjligheter att nätverka med andra organistationer.

Vi ser vårt medlemskap som en ingång till att öppna nya dörrar, ett led i vårt påbörjade utvecklingsarbete för att hitta nya samarbets- och arbetsformer.

Läs mer om Ax: www.axkultur.se

BNS kontakter med Ax hitintills:
I december var vi inbjudna till Ax mingelmöte i Stockholm. BNS representanter var där och det resulterade i att styrelsen senare beslöt sig för en ansökan om medlemskap.

I Ax verksamhetsberättelse står att läsa, ”Ax 22 medlemsorganisationer har under 2018 haft sammanlagt ca 8694 anslutna körer/orkestrar/grupper/klubbar/föreningar som tillsammans har ca 280 000 medlemmar”.

På Folk och Kulturmässan i Eskilstuna i februari fick BNS en möjlighet att ge information om vår organisation.

På vårt årsmöte i april bjöd vi in Sanna Ekström, Ax verksamhetsledare och projektledare.  Hon presenterade verksamheten under rubriken, Ax en röststark arena för amatörkulturen i samhället och kulturpolitiken.

Några dagar senare kunde vi presentera oss som ny Ax medlem på Ax eget årsmöte där vi kunde synliggöra oss för många av medlemsorganisationerna vilket ledde till samtal om eventuella fortsatta samarbeten med andra organisationer eller deras tillhörande föreningar.

BNS ser fram emot hösten som medlemmar i en stor rikstäckande organisation där vi ingår i ett helhetssammanhang!

 

Sanna Ekström på BNS årsmöte