Berättarnätet Sverige

Paraplyorganisation för den svenska berättarrörelsen

Sida 5 av 93

Skåne har nu en vinnare och representation till SM!

Alla de tävlande i 2017 års skånska mästerskap i berättarslam. Andy’s Corner. Från vänster Steven Karwoski, Laurina Bergqvist, Lena Kronberg, Christina Claesson, Kevin Benn samt MC Anna Lundquist.

Igår, den 30 september, hölls 2017 års skånska mästerskap i berättarslam. Det blev ett trevligt slam med berättelser som höll hög klass och publiken fyllde lokalen, Andys corner. Ett mycket trevligt antikvariat med ett högst sympatiskt ägarpar. Fem berättare deltog i tävlingen och efter lottning berättade de i tur och ordning; Kevin Benn, Lena Kronberg, Laurina Bergqvist, Steven Karwoski och Christina Claesson.

2017 års skånska mästare i berättarslam Kevin Benn. MC Anna Lundquist håller vinnardiplomet.

Anna Lundquist var MC och Christina Strömwall berättade kalibreringsberättelsen.
De tävlandes berättelser gavs överlag höga poäng och det var inte mycket som skilde dem åt.

Till final gick Kevin, Steven och Laurina. Kevin vann med två tiondelar över Laurina och följaktligen kom Steven, som valde att berätta på engelska i sin andra berättelse, trea. Till slut fick vi njuta av Kevin än en gång som nu berättade om hur det var den gången han kom till Sverige utan så mycket pengar på fickan.
Tyvärr är Kevin upptagen nästa lördag, den 7 oktober, då SM i berättande avgörs i Karlskrona, men som tur är kan Laurina åka och försvara de skånska färgerna.
Diplomet pryds av en bild gjord av Sven Hansson, den store berättaren som ivrade för berättarslam men tyvärr gick bort i våras.

Berättarnätet Sverige möts i Karlskrona – Inbjudan att vara med!

Två inbjudningar i en!

Välkommen till BNS medlemsmöte i Karlskrona

Årets medlemsmöte sker i Karlskrona i samarbete med ”Berättelser under Eken” och Karlskrona Kommun den 6 och 7 oktober.

I år kan du både delta i Medlemsmötet och uppleva SM i Berättarslam på samma plats, under samma helg!

Medlemsmötet startar fredagen den 6 oktober kl 12.00 i Biblioteket, Stortorget 15 med följande program:

  • Nulägesrapport från medlemsföreningarna.
  • Kulturrådets riktlinjer inför ansökningen av verksamhetsbidrag.
  • Information om BNS del i Kulturskolerådets konferens 2018
  • Workshop för att skapa verksamhetsplanen för 2018, fokusområden,

medlemsnyttan och budget.

  • Vi knyter ihop säcken: formulerar verksamhetsplanen, sätter siffror till

budgeten och avrundar kl 17.00

Middag serveras kl 18.00 på Nya skafferiet, en restaurang där vår middag är förbokad och betald.

Berättarcafé i Konsthallen 20.00 – 22.00 ett offentligt program där BNS berättare står på scen. Du kan anmäla dig till Anna Lundquist om du vill berätta under kvällen. Din berättelse kan vara max 7 min lång.

Anmälan till medlemsmötet sker till Anna Lundquist på email: kontakt@annasaga.se

Meddela att du kommer och om du har ev allergier (inför middagen) samt om du vill delta med en berättelse i Berättarkaféet.

Bidrag till resa och boende: http://www.berattarnatet.se/subvention-for-resa-och-boende/ Boka resa och boende i god tid för att få ett bra pris.

Tips på vandrarhemmet och hotel: http://www.drotthostel.com/

https://www.scandichotels.com/hotels/sweden/karlskrona/scandic-karlskrona

Varmt välkommen!

Marina Granlund, ordförande BNS

Magnus Pamp,

Anna Lundquist,

Rose-Marie Lindfors,

Anna Lilljequist,

Urban Berglund

Lördagen den 7 oktober blir det SM i berättarslam på Karlskrona konsthall. Kom och heja på årets regionrepresentanter och se vem av dem som tar hem årets SM-diplom!
Först bjuds ni på en inspirationsföreläsning med Meg Nömgård, chef på Sagomuseet i Ljungby.

13-14: Karlskrona Konsthall.
Meg kommer att berätta om deras arbete kring muntligt berättande och utmärkelsen immateriellt Världskultursarv . Karlskrona är världskulturarvsstad i kraft av sin stolta marina tradition.

15.00: SVERIGEMÄSTERSKAP I BERÄTTARSLAM, Karlskrona Konsthall.

Tävlande:
Anders Holmberg – Stockholm, Berättarnätet Öst
Karin Ferry – Umeå, Berättarnätet Norr
Ann-Margret Tengblad – Östergötland, Berättarnät Norrköping
Jonas Persson – Ljungby, Berättarnätet Kronoberg
Michael Helgesson – Karlskrona, Berättelser under Eken
En tävlande från Skånska Berättare utses i Malmö 30 september

MC: Jörgen Bodner

Med stöd av Kulturrådet och Kultur fritid i Karlskrona kommun. 

Det kommer att finnas lättare mat att köpa på plats. Efteråt finns utrymme för spontant umgänge, nätverkande  – och kanske en och annan berättelse. Till lördagens program behövs ingen anmälan, Välkomna!

Bilder från BNS´s årsmöte i Simrishamn 2017: Verena Haller, Sylvia Carlsdotter informerar om Kulturskolan, Jörgen Bodner, Marina Granlund, Karin Ferry 2016 år Sverigemästare i Berättarslam.

 

Dokumentera samtiden för framtiden på Bokmässan

Institutet för språk och folkminnen kommer att finnas på Bokmässan. I programmet bjuder de in till att vara med och dokumentera samtiden för framtiden under rubriken ”Berätta för oss!” och ställer frågan Hur kan du bidra med dina erfarenheter, tankar och minnen?

De uppmärksammar också Sveriges arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet med rubriken ”Levande traditioner”.

 

Läs hela programmet på deras hemsida http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/publikationer/bokmassan-2017/program.html 

 

Vem blir Skånemästare i Berättarslam?

En plats är ännu tom i tävlingsfältet vid SM i Berättarslam i Karlskrona 7 oktober. Vem som ska inta den platsen avgörs vid Skånemästerskapet i Berättarslam som äger rum lördag 30 september.

Här under de höga bokhyllorna på Andy´s Corner i Malmö kommer skånska berättare tävla om titeln Skånemästare i Berättarslam.

Lördag 30 september kl 16-19 på Andy´s Corner, Helmfeltsgatan 5 i Malmö

Arrangör är Skånska Berättare och Berättargruppen Ägir

Koka soppa på en spik – workshop i spontant berättande

Vill du var med i en workshop i spontant berättande och pröva på att skapa och berätta berättelser med både lek och allvar i sinnet?

22 oktober håller Verena Haller en workshop med titeln ”Koka soppa på en spik – en workshop i spontant berättande” på FolkKulturCentrum i Stockholm

Mer info: www.folkkulturcentrum.se  

 

Här berättas kvinnors liv

Helsingborg får en kvinnokarta och stadsvandringar med kvinnofokus. I Arvika blir mödrarnas historia en performance och i Malmö har projektet ”Kvinnoliv på 1900-talet” startat.

”Kvinnokarta” i Helsingborg är ett projekt som sätter stadens kvinnor på kartan med studiecirkel, stadsvandringar, föreläsningar. Projektet söker lärare och pedagoger som vill omvandla stadsvandringsmaterial till undervisningsmaterial anpassat för läroplaner och olika årskurser.

26 september är det invigning av stadsvandringar i fotspåren på historiska helsingborgskvinnor. Det blir även en utställning där 10 konstnärer tolkat de 10 historiska helsingborgskvinnor som finns med i stadsvandringen.  https://www.facebook.com/kvinnokartahbg/ 


”Vi söker våra mödrar” kallar den feministiska performancegruppen Otalt sitt projekt. – Vi vill lyfta fram de berättelser vi tycker inte har berättats, men som är en del av berättelsen om Arvika, säger Helene Karlsson.Det är Helene Karlsson, bildkonstnär, Sara Falkstad som är poet, pedagog och utbildad arkeolog, Anna Ehnsiö, skådespelare och regissör och Emma Karlsson, bildlärare. http://nwt.se/mera/helg/2017/09/04/de-ger-rost-at-vara-glomda-modrar   


”Kvinnoliv på 1900-talet” är rubriken för ett projekt med livsberättande i Malmö. Fokus är att berätta, samtala om berättelserna och dokumentera dem i ord, bild, musik till en performance, utställning eller just för berättandets skull. Projektet är i samarbete med ABF med Birgitta Hult som initiativtagare. Tre studiecirkelgrupper är i full gång inom projektet.

 


”En ny lägereld” – normkritiska kulturarvsprojekt

 

Källkritik i Utbildningsradion

Sagomuseet tipsar på sin Facebooksida om UR Plays serie om källkritik http://urplay.se/program/201695-kjellkritik-muntliga-kallor

Har du någon gång hört en berättelse som är för bra för att vara sann?

I P3 programmet Kjellkritik träffar Kjell Eriksson Bengt af Klintberg, mannen bakom begreppet ”Klintbergare” och författare till boken ”Råttan i pizzan” och samtalar om de muntliga källornas vandringssägner.

https://www.facebook.com/sagobygden/  

 

Löwensköldska ringen åter på Folkkulturcentrum i höst

Mer information: http://www.folkkulturcentrum.se/Default.asp?main=AllEvents.asp

Föreställningen ges också på Biblioteket i Trosa 16 november och

i Kulturlåven, Fredheim i Norge 4 november http://www.kulturhusfredheim.no/

 

Testpersoner sökes till pilotprojekt med digitalt berättande

Hej! Jag heter Jakob Anderberg och är en 34-årig personalvetare som älskar att fastna i
långa och djupa samtal med människor som jag bryr mig om. Jag har alltid haft skickliga
berättare omkring mig. Som inspirerat, öppnat upp nya och gamla världar och som format
mig själv till en berättare.
I takt med att världens hjul snurrar allt snabbare och statusuppdateringarna på sociala
medier blir allt mer friserade märker jag dock att det finns ett behov av att skapa ett
sammanhang där vi får ta del av varandras historier på ett nytt sätt – ett modernt och lustfullt
sätt.
Jag ser att det finns en möjlighet att kunna förändra till det bättre, om än i en liten skala till att
börja med. För att göra det söker jag nu ett par personer som vill vara med i en första pilot i
mitt projekt med digitalt berättande. Är du intresserad? Läs vidare i så fall!
Vad söker jag?
Jag söker 6 berättare som jag inte känner sedan tidigare till denna första pilot. Berättarna är
helst i olika åldrar med en jämn könsfördelning inom gruppen. Resterande 6 respondenter i
piloten är goda vänner till mig.
Med denna pilot vill jag förstå
• hur människor upplever att spela in sina egna historier, erfarenheter, minnen och
berättelser utifrån ett strukturerat frågeset på sin telefon
• hur människor upplever att lyssna på en annan berättares inspelade historier
Du kommer att svara på ett frågeset med fyra frågor. Temat är Mina minnen från sommaren
2017. Tidsåtgången för piloten är ca 30 minuter för att spela in och utvärdera och ytterligare
ca 30 minuter för att lyssna och utvärdera.
Du som ställer upp gör det troligen för att du tycker det är kul att pröva ett nytt format, att du
får vara med och påverka utvecklingen av storytelling i en än så länge oprövad riktning och
framför allt för att du älskar att dela med dig av dina upplevelser. Du anmäler ditt intresse till:
jakobanderberg@gmail.com
Det inspelade materialet och utvärderingsdatan hanteras med respekt för deltagarnas
integritet och innehållets känslighet. Vi skriver dessutom ett separat avtal för att begränsa
min användning av materialet

Muntligt berättande, ett värdefullt kulturarv

Lördag 7 oktober kl 13-14 på Konsthallen i Karlskrona

MUNTLIGT BERÄTTANDE, ETT VÄRDEFULLT KULTURARV,

Meg Nömgård, verksamhetsledare för Sagobygden (Ljungby), ger en berättande föreläsning om Sagobygdens arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet, dit muntligt berättande räknas.

2014 blev föreningen Berättarnätet Kronoberg, som är huvudman för Sagobygden, ackrediterad rådgivare till UNESCO inom konventionen. 2016 fick Meg Nömgård Sveriges Unescopris och i år nominerade Sverige Sagobygden till UNESCOs ”Register of Good Safeguardning Practice”, ett register som tar upp platser i världen där man arbetat framgångsrikt med ett eller flera immateriella kulturarv. Idag finns det 17 platser i världen på detta register. Mer info här: https://sagomuseet.wordpress.com/category/svenska-unescopriset-meg-nomgard/

Föreläsningen är offentlig och är en del av programmet för Berättarnätet Sveriges medlemsmöte i Karlskrona 6-7 oktober. Mötet arrangeras av Berättelser under Eken tillsammans med Berättarnätet Svrige.

Ur övriga programmet:

Berättarcafé på Karlskrona bibliotek fredagen den 6 oktober kl 20.00- 22.00  
Fri entré. Där kommer tävlande i lördagens i Berättarslam att värma upp. Övriga intresserade inbjudes att medverka med sina berättelser. Förhandsanmälan rekommenderas enligt principen först till kvarn. till: kontakt@annasaga.se Berättelserna måste vara i hanterligt format, dvs inom 7 minuter.

VARMT VÄLKOMNA TILL KARLSKRONA

 

« Äldre inlägg Nyare inlägg »