Så här kan det gå till hos vår medlemsförening i Skåne.

Skrönor, sagor, upplevelser, sant eller osant, hiskeliga äventyr, små vardagsberättelser…

KOM OCH BERÄTTA ELLER BARA LYSSNA!

Vi i Berättargruppen Ägir presenterar våra berättarkaféer på detta sätt. Vi arrangerar berättarkaféer i Malmö första onsdagen i varje månad under höst, vinter och vår. Under sommarmånaderna bjuder vi in till berättarkafé varannan onsdag i samarbete med ett trädgårdskafé. Nu inleder vi också ett samarbete med Möllegården Kultur i Burlövs kommun och arrangerar berättarkaféer där en gång i månaden på söndag eftermiddag. Möllegården har en stor pedagogisk verksamhet för skolor och förskolor och arrangerar utställningar kring bl a folktro, sägner och sagor.

Med berättarkaféerna vill vi skapa en mötesplats för berättelser och berättande. Därför är det ett öppet forum där gästerna inte i förväg behöver anmäla att de vill berätta. Ordfördelaren inleder med en berättelse och medlemmarna i berättargruppen deltar under kvällen. Vi vet aldrig vad som kommer att hända. Ibland är det lite trevande innan berättande kommer igång. Som ordfördelare måste jag våga och stå ut med att det ibland blir en liten tystnad mellan berättelserna för då kommer de berättelser som väcks när vi hör andra berätta. Höjdpunkten är när gästerna berör varandra med sina berättelser så att den som berättar får svar med att någon berättar en ny berättelse. Ibland leder en berättelse till en fråga eller kommentar och ett litet samtal uppstår. Ordfördelaren får då se till att alla kan höra samtalet och att det blir kort så att berättande är huvudsaken. Ännu en höjdpunkt är variationen i berättelser och former för berättande. I början fanns en tvekan hos gästerna om vad man får berätta och de inledde ofta med att fråga detta. Efterhand har det blivit en stor och självklar spännvidd både på berättelserna och stilarna. Folksagor och skrönor blandas med släkthistorier, barndomsminnen, historiska berättelser, fakta och fantasi. Bland gästerna är det spridda åldrar, men vi har ännu inte nått pensionärer och äldre människor. Särskilt roligt är det att traditionella berättarformer blandas med exempelvis en berättelse i hiphoprytm.

Den öppna formen för berättarkaféer bygger på att det skapas kontakt mellan ordfördelaren och gästerna. Den viktigaste uppgiften för ordfördelaren är att locka fram nya ovana berättare. Därför är det som händer före och efter berättarkaféet minst lika viktigt som de två timmar berättandet pågår. Som ordfördelare bekantar jag mig med gästerna, frågar vad de har för erfarenheter av berättelser och fångar upp om de vill berätta. Under hela kvällen har ordfördelaren kontakten och bjuder in och uppmuntrar till berättande.

Berättargruppen Ägir genom Birgitta Hult