Norrbns karta
Karin Ferry

Nordväst
Maria Sedell
Monika Westin

Öst
Alf Engström
Ida Junker
Inger Lise Oelrich
Johan Theodorsson
Kersti Ståbi
Mats Rehnman
Matts Heijbel
Peter Hagberg
Sigrid Ogland

Väst
Annika Rockström

Sydost
Marinella Rolfart
Per Gustavsson
Sigrid Oldenburg

Syd
Margareta Larson

Du som är medlem i någon av BNS medlemsföreningar kan ha en personlig annons här för 500 kr/år. Vill du annonsera?

  • Betala in 500 kr på PG: 41 11 76-1
  • Skicka in kopia på kvittot samt text och bild till Anna Lundquist i styrelsen kontakt@annasaga.se

OBS! Postgirokontot kommer så småningom att bytas. Har ni frågor så kontakta vår kassör Rose-Marie Lindfors på rm.lindfors@gmail.com eller 070-6494439