Sundsvalls Tidning uppmärksammade att det var Världsberättardag i går. Har du något inslag att dela med dig av?