”Stories are told eye to eye, mind to mind and heart to heart” är ett gammalt talesätt från Skotland som passar väl in på FEST konferensen 2016 i Paris. Här strömmade människor in i konferensbyggnaden från alla världens hörn,

Här möttes gamla bekanta och delade minnen från tidigare konferenser, här skedde nya möten mellan berättarna, här öppnades upp för framtida samarbeten och här berättades det berättelser.

Årets värdar, la Maison du Conte och APAC, berättade om sin resa där två stora franska berättarorganisationer äntligen samarbetar tack vare FEST. Att de tillsammans arrangerade FEST konferensen gjorde att de blev tvingade att samarbeta, att se varandras styrkor, att arbeta för det gemensamma – berättandet!

”Det gemensamma” blev ett starkt tema som vi kunde uppleva under alla dagarna.  Att gynna berättandet, att dela med sig, att skapa tillsammans. Att mötas varje år, på en ny plats, med nya förutsättningar, med öppenhet och respekt. Att dela erfarenheter, att sikta mot gemensamma mål, det gör att vi kan fortsätta bygga ett starkt internationellt nätverk där alla vill stärka berättandet.

Vi ägnade mycket tid till att undersöka vad som är gemensamt idag, och vad vi skulle vilja samarbeta kring i en framtid, eftersom en ansökan ska göras till Creative Europé. Underlaget presenterades i bild och ord

Kvällarna ägandes åt gemensamma lekfulla experiment, god fransk mat, och samtal, och mycket skratt, precis som det ska vara på en nätverkskonferens.

En fråga som kom upp under dagarna var ”vad betyder din berättarorganisation för dig?” En intressant fråga som vi i BNS skulle kunna ställa oss.

En annan fråga: Varför berättar du – För att behaga, övertyga, utbilda, sammanföra, underhålla? Eller för någon annan orsak?

Vem berättar vi för? Vågar vi ta ställning, för vad, mot vad?

Inspirerande föreläsningar hölls, bl.a  ”Tellers without borders”, om hur de arbetar just nu samt om berättande och trauman. Samtliga föreläsningar finns i text att läsa på FEST webbsida  http://www.fest-network.eu/public-library/talks/ Där finns också det oförglömliga talet av Bruno de La Salle om berättarens roll i dagens samhälle i Europa. LÄS DET!

FEST konferensens mål att satsa på det som är GEMENSAMT lyckades, en sammanfattning av konferensdagarna skulle kunna bli med följande ord:

FEST har vuxit som nätverk och blir mer synligt tack vare den bredd av organisationer som är medlemmar och som deltar aktivt i konferensen.

Det stärker berättandet i Europa! Det stärker också varje organisation att veta att vi är fler därute som arbetar för samma sak.
Vi samarbetar för en gemensam europeisk identitet, för att bli erkända, för utbildning, för kvalitet. Intresse finns för att verka i nya områden och medlemmarna i FEST vill skapa gemensamma event i framtiden.

Konferensen avslutades med en middag och ett överlämnade av stafettpinnen från Frankrike till Irland som bjöd in till konferens midsommarhelgen 2017 se mer om det på http://www.fest-network.eu/conference/fest-conference-2017-ireland/

Marina Granlund & Rose-Marie Lindfors, Berättarnätet Sverige