Berättarnätet Sverige

Välkommen till den svenska berättarrörelsen

Kategori: Okategoriserade (sida 1 av 76)

Framtiden…

Bild på fullmåne med svart himmel
Fullmåne i Östergötland, foto: BrandNordiska museet har en mycket intressant insamling av berättelser som alla kan delta i.

Just nu är temat Framtiden.

Logga in på länken här och läs om olika framtidstankar från barn och vuxna som har skickat in sina tankar om framtiden.

På sidan hittar du även hur du ska kunna lägga in din egen berättelse.
Allt samlas i ett arkiv för framtiden.

Och självklart borde alla berättare i nätverket Berättarnätet Sverige vara med och delta.

Logga in och lycka till … med framtiden.

https://varframtid.nordiskamuseet.se

Från organisation till öppet nätverk

Kort information till alla som ingår i och vill fortsätta att ingå i Nätverket Berättarnätet Sverige.

Nätverket Berättarnätet Sverige

Hösten 2020 ombildades vi från riksorganisation till Nätverk utan central styrelse och ekonomi. Inget är ändrat med målsättningen att verka för det muntliga berättandet med alla de olika arrangemang berättargrupper och berättare i landet redan gör.

Facebook-sidan fortsätter vi alla att informera om och bjuda in till olika berättar-aktiviteter som är aktuella. Vi har också en Facebooksida förDiskussion där man kan göra egna inlägg.

På den nya hemsidan Nätverket Berättarnätet Sverige vi vill uppdatera Kontakt-listan med alla berättargrupper, berättare med flera och se till att aktuella länkar till er finns med. De som söker efter berättar-arrangemang, berättare och berättarprojekt, berättarkurser och dylikt ska kunna finna er på era egna webbsidor eller via sociala medier. Återkoppling med mer information hjälper den nya webbsidan att utvecklas medan denna webbplats innehåll arkiveras i Riksarkivet så småningom.

På denna webbplats finns historisk material från organisationen Berättarnätet Sverige. Här finns information om tidigare styrelse och tidigare inlägg visar verksamhetens historik. Vill du börja nätverka med Berättarnätet Sverige kan du läsa mer under rubriken ”Nätverka”.

Vi hörs snart, medan vi fortsätter att virka och hitta på berättelser, arrangerar berättarmöten på nätet.

/Marinella Rolfart, Berättarnät Norrköping


Berättelser är oslagbara när du vill lära ut något eller underhålla, förmedla en idé eller påverka. Men hur gör man för att lyckas?

Var hittar man rätt historier? Hur lär man in dem? Vilka knep
finns det för att fånga lyssnarna? I den här boken får läsaren
handfasta råd för att utveckla det egna berättandet, både i det
privata och i yrkeslivet

Författarna Mats Rehnman och Ida
Junker är två av landets mest erfarna
scenberättare och berättarpedagoger.
De är verksamma i berättarkompaniet

Fabula Storytelling, som driver utbild-
ningar, scener och projekt kring mun-
tligt berättande.

Berättelser är oslagbara när du vill lära ut något
eller underhålla, förmedla en idé eller påverka.
Men hur gör man för att lyckas?

”…en initierad teoretisk och praktisk grund för ’storytelling’ på ett koncist
och pedagogiskt välstrukturerat vis. Muntligt berättande kan inte minst

rekommenderas till alla som yrkesmässigt kan ha användning av ’storytell-
ing’, men även till allmänt intresserade.” / Henric Ahlgren-Bibliotekstjänst

 Författarna Mats Rehnman och Ida Junker är två av landets mest erfarna scenberättare och berättarpedagoger. De är verksamma i berättarkompaniet Fabula Storytelling, som driver utbildningar, scener och projekt kring muntligt berättande.

Läs mer på: storytelling.se/forlag/
Beställ: fabula@storytelling.se eller tel 08-344 133
Pris: 195 kr ink moms. Ev. frakt tillkommer.

Årsmöte och Medlemsmöte i Skellefteå 14 – 15 februari 2020

Välkommen till Skellefteå på BNS Medlemsmöte och BNS Årsmöte fredag den 14 feb

Kom och var med och forma framtiden för Sveriges berättarrörelse – vi vill ju att den ska vara det som vi alla har mest glädje och nytta av. Det kanske betyder att vi fortsätter som tidigare, eller att vi ska ändra form.

 

Program OBS! Med uppdateringar!
Fredag 14 feb på Västerbottensteatern Blå rummet
9:00 Presentation av Nordiskt Berättarcentrum och Skelleftebygdens berättarförening.
10:00 – 12:00 Samtal om Berättarnätet Sverige ska fortsätta som förening med styrelse eller om nätverket ska fortsätta som ett nätverk utan styrelse, fördelar, nackdelar.
Lunch på Västerbottensteatern – mer info kommer senare
15:00 – 16:00 Årsmöte Berättarnätet Sverige kl

18:00 Invigning av Skandinaviskt mästerskap i Vintersim i Skellefteå vid älven, där Skelleftebygdens Berättarförening är värd för VAKPOESIN – de 8 finalisterna går ner i isvaken i älven, reciterar sin dikt, och juryn väljer vinnaren. En folkfest vid och i älven.

19:00  Berättarföreställningen ”Being salmon, being human” i Tipitält där vi även äter middag under föreställningen. BNS bjuder på detta.

Being Salmon, Being Human – The Performance! This performance is about wonder and madness. Wonder about the beautiful creature the salmon is, born in a river, traveling for years in the oceans, swimming against the stream and jumping rapids. Madness of how the salmon industry has turned this fairytale creature into Biomass, maimed, blind and no longer able to navigate. With joik and sound artist Torgeir Vassvik, philosopher Martin Lee Mueller and storyteller Tiril Bryn Se trailer

Det finns 25 biljetter reserverade till BNS medlemsorganisationer. Varje förening som deltar i årsmötet har 1 biljett var och de övriga 9 biljetterna fördelas till de föreningar som har fler än 1 deltagare.

En nyhet: Skelleftebygdens Berättarförening bjuder in till efterfest och berättarkväll på fredagen efter föreställningen, eftersom de flesta åker söderut på lördag.

Lördag 15 feb
15:00-15:30: Berättelser vid elden, på scen vid älven. Skelleftebygdens Berättarförening är värd för programmet. Vill du berätta anmäl dig till berattarforeningen@gmail.com  Max 5 min/pers. då det är en del i programmet för Vintersimmet i älven.
Pridetåget går genom staden samma dag. Folkfest!

Mer info kommer när du anmäler dig.

Boende:  Vandrarhem o hotel eftersom det är Vintersim den helgen bör du boka boende nu.

Berättarnätet Sverige ger varje medlemsförening reses- och boendesubvention http://www.berattarnatet.se/subvention-for-resa-och-boende/

Anmälan till medlemsmöte/årsmöte senast 30 januari 2020: rm.lindfors@gmail.com  

OBS! Du kan också passa på att delta i Berättarkonferensen ”Lära med berättande” 12-13 feb

 

Varmt välkommen

Berättarnätet Sverige

Skelleftebygdens Berättarförening & Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern

 

Tankar inför årsmötet 2020

I år behöver vi ta ställning till en fråga som smugit sig allt närmare de senaste åren, i takt med att medlemsantalet sjunkit. Vi har diskuterat den i styrelsen, samt vid årsmöten och höstmöten i några år, så den är inte en överraskning för dem som varit med där. Det har dock inte alla, så därför vill styrelsen nu försäkra sig om att alla medlemmmar har möjlighet att sätta sig in i frågan och göra sin röst hörd.
En fråga värd att ställa sig är vad BNS betyder för medlemmarna och varför en del föreningar väljer att vara kvar medan andra väljer att inte vara kvar.

Kanske behöver vi inte BNS i form av en förening längre – kanske ett nätverk är en mer adekvat lösning. Det kan det finnas många tankar och åsikter om. Alla verkar överens om att vi fortfarande vill kunna träffas och nätverka. Men de som kommer på mötena är ju inte alla som är medlemmar i BNS. De senaste åren har det varit ungefär samma fem föreningar som skickat representanter till såväl årsmöte som höstmöte. Flera kommer inte, så vi hör inte deras röster. Och vi hör inte från dem som valt att gå ur, vad deras anledning var. Vi skulle helst höra alla!

Klura gärna på följande frågor i era respektive föreningar: Vad skulle alternativen innebära? För årsmötet? För framtiden? Förening vs nätverk?

En förening ska ha en styrelse som representerar alla medlemmar, stadgar, budget, kassör, årsmöte med redovisning etc. Så som det är nu, vi vet vad vi har – det är en tids- och resurskrävande apparat, oavsett om ansvariga får ersättning eller ej. I nuläget får styrelsen ersättning för resor och boende i samband med medlemsmöten – i övrigt lägger de ner egen tid och egna resurser på arbetet. Styrelsemöten hålls över internet mellan medlemsmötena. Kassören har också ansvar för ekonomin, med vad det innebär av redovisning och ansökningar etc.
En av fördelarna med en förening är att kunna söka pengar från fonder och kulturrådet mm. Möjligheten att söka just de pengar vi tidigare fått från Kulturrådet för att underlätta för samt förgylla mötesarrangemang har dock minimerats till gränsen, eller kanske tom under den – eftersom vårt sjunkande medlemsantal gör att vi inte uppfyller alla kriterier för just den potten.

Ett nätverk utformas av de som väljer att vara med. Det finns ingen styrelse och inga yttre krav på årlig redovisning. Möjligheten att söka finansiering finns då inte på samma sätt, men kan kanske lösas genom att föreningar i nätverket söker pengar för samarbetsprojekt på andra vis.
Hur nätverket ser ut beror på dem som är med. Vad skulle medlemmarna vilja ha det till? Vad skulle de göra?

Vill vi ha kvar föreningen behöver årsmötet välja en ny styrelse, vilket valberedningen arbetar med nu. Hör av er till dem om ni vill vara med! Ordförande Marina Granlund är vald på två år och har ett år kvar. Sittande kassör Rose-Marie Lindfors avgår, så den posten behöver tillsättas (två år), samt några ledamöter/suppleanter (ett år).

Vill vi ha ett nätverk istället för en förening finns en procedur att följa för att nedläggningen ska vinna laga kraft; att beslut fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Det ska gå minst en månad mellan mötena. Sittande styrelse kan i så fall sitta kvar under processen.

Denna fråga kommer alltså att vara en punkt under årsmötet och den kommer att gå till omröstning.

De representanter som kommer på årsmötet är de som kommer att vara med och påverka framtiden för BNS. Se till att skicka någon om utgången är viktig för er!

Utdrag ur Berättarnätet Sveriges stadgar, antagna 2016:
§ 10 FÖRENINGENS UPPHÖRANDE Beslut om föreningens upphörande skall, för att vara giltigt, fattas av två på varandra följande föreningsmöten, med minst en månads mellanrum, varav det ena skall vara årsmöte. För beslut om föreningens upphörande fordras minst två tredjedelar av de i beslutet deltagandes röster. Beslut om föreningens upphörande skall innehålla föreskrift om hur föreningens kvarvarande tillgångar skall användas.

Barn som berättar

Snart är det dags att för andra gången kora Sveriges Juniormästare i berättande.

Vi välkomnar alla ungdomar ca 10-17 år som vill söka till tävlingen att kontakta oss. Datumet blir den 16 november 2019 i Norrköping. BNS bjuder på resa, boende och en middag för varje ung tävlande och en medföljande vuxen. Det blir också workshop för de unga på lördag eftermiddag innan själva tävlingen. Vi vill att detta ska vara lekfullt och lärorikt för alla medverkande.  För tävlingen blir det en jury bestående av erfarna berättare som ger positiv feedback till varje deltagare i syfte att uppmuntra framtida berättande.

Har du ett barn som vill deltaga? Har ni fler frågor? Ta kontakt med oss. Om vi har fler än 5 som är intresserade kommer vi att välja ut de tävlande genom filmat berättande. Om det blir aktuellt kommer vi att kontakta er.

Laurina Bergqvist, BNS styrelse

laurinatales@gmail.com

 

Höstmöte i Norrköping 15-17 november

 

Välkomna till Höstmöte och dubbelt SM i berättarslam
”Att nå unga”

Berättarnät Norrköping är värdar för 2019 års höstmöte.

Fredag
Drop in från kl 18.00 Ingen fast programpunkt, utan det ges tillfälle att mötas, mingla och nätverka. Mer information kommer!

Lördag:  ”Att nå unga”
9.30 – 10.00 Frukostmingel och drop in

10.00 – 12.00 Under förmiddagen erfarenhetsutbyte om arbete med barn och unga runt berättande. Förmiddagen leds av Verena Haller och Anna Lundquist, men allas bidrag kan vara till glädje. Meddela vid anmälan om ni vill dela med er och av vad.
12.00 – 13.30 Lunch (vegansk soppa och bröd till självkostnadspris)

Ola Henricsson

13.30 – 15.30 Muntligt berättande och undervisning: Muntligt berättande och undervisning kan beskrivas utifrån två, förhållandevis, olika perspektiv. Å ena sidan kan det beskrivas som ett sätt att vara lärare, att berätta spontant eller planerat, i förhållande till ämnet för undervisning (allmändidaktiskt perspektiv på berättande). Å andra sidan kan det beskrivas som att berättande är själva ämnet för undervisning: storytelling på schemat (berättandedidaktik). I den här föreläsningen varvar Ola teorier kring berättande och undervisning med berättarövningar och lekar han använt i förskola och skola under snart tjugo år. Ola Henricsson är grundskollärare från Göteborg och doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet.
Samtidigt:
13.30 – 15.30 Juniorworkshop i berättande för unga deltagare med Laurina Bergqvist, berättare och pedagog. I första hand till de tävlande i juniorslam, men upp till 12 deltagare välkomna. Ålder 10-17 år.

15.30 – 17.00 Paus
17.00 – 18.30 Gemensam middag för BNS mötesdeltagare samt tävlande i de båda  slammen (+ den vuxne som följt med en junior).

Berättarfest
18.30 börjar det! På programmet:

SM i Juniorslam
SM i Vuxenslam
Öppen Berättarscen Meddela gärna i samband med anmälan om ni vet att ni vill berätta först till kvarn, 6-7 minuter/pers. Efter att de föranmälda berättat blir ordet fritt.

Vi kör så länge vi har lust och ork, eller tills vi blir utkörda (ca 12.00)

Söndag
9.30 – 10.00 frukostmingel

10.00 – 12.00 Medlemsmöte BNS
”To be, or not to be, that is the question” Hur vill vi att det nationella nätverkandet ska fungera i framtiden? Vad är realistiskt och hur följer vi med i tidens förändringar?

Varmt välkomna!  

Hela helgen hålls på kulturhallarna i Norrköping:

Dynamo i kulturkvarteret Hallarna se även www.hallarna.org där ser du rätt adress o.d. Ingång från Tunnbindaregatan via den häftigt konstutsmyckade gården
Anmälan sker via mail till kontakt@annasaga.se senast 4 november
Kostnads fritt deltagande
Resa och logi ingår ej men en resesubvention går att söka (se villkor nedan) hos vår kassör rm.lindfors@gmail.com
För tips på boende se här

Glöm inte meddela specialkost!


Subventioner och bidrag i samband med årsmöte och medlemsmöte subventionerar BNS resa och boende för en delegat per medlemsförening.
Följande regler gäller:

 • En delegat per medlemsförening kan få bidrag för omkostnader i samband med årsmöte och medlemsmöte.
 • Dina omkostnader, resa och boende, måste ha kostat mer än 500 kr
 • Du kan få ersättning för dina kostnader över 500 kr
 • Maxbelopp är 1000 kr per delegat
 • BNS behöver kvitton alternativt en faktura på tex milkostnad
 • Du måste självklart delta i årsmötet/medlemsmötet och söker subventionen i efterhand.

REGIONALT BERÄTTARSLAM I UMEÅ

Biträdande MC Anna-Britta Hedström, Karin Ferry, Linnéa
Lundqvist, Käte Alrutz, MC Stefan Johansson. Foto: Offer

 

Lördag 6 april 2019 arrangerade Berättarnät Norr regionalt Berättarslam i Umeå

för fjortonde gången, i år på Kafé Station. Efter återbud p.g.a. sjukdom blev det

bara tre tävlande: Käte Alrutz, Karin Ferry och Linnéa Lundqvist. I grundomgången

tog Linnéa en knapp ledning, men i finalen segrade Käte över både Linnéa och Karin..

Grattis Käte! Stefan Johansson var MC och Anna-Britta Hedström biträdande MC.

Arrangörer var Berättarnät Norr, Studieförbundet Bilda och Kafé Station

 

Segrare: Käte Alrutz

FEST konferens 2019 En rapportering av Laurina Bergqvist

Som representant för BNS var jag med på FEST  under 3,5 dagar i slutet av juli 2019. Temat var Luriga Gränser som egentligen var två olika tema- gränser och trickster figurer i sagor. Fast gränserna kunde också vara lite luriga. Just temat gränser upplevdes som en autentiskt del av konferensen eftersom vi befann oss på ett område som var så nära gränsen på olika håll. När vi anlände till tågstationen i Tyskland behövde vi promenera några hundra meter över gränsen till nederländerna för att komma till själva Rolduc Abbey.

 

Första dagen på konferensen gick till årsmötet för föreningen. Det blev mycket prat om de 6 strängar som FEST  satsar på:

 1. öka nätverket i storlek och mångfald.

 2. Öka synlighet av berättande som en scenkonst

 3. Yrkesutbildning

 4. Använda och integrera berättande med ny teknologi och andra konstformer

 5. Berättande i andra delar av samhället

 6. Öka samarbete inom EU och mella olika länder och regioner

Det var också tal om olika medlems typer och de bidrag som FEST har fått och sedan delar ut.Nästa FEST konferensen blir den 23-26 juni 2020 i Turkiet. Danmark står soom värd i 2021.

 

Andra dagen började med en bussresa till tyskland för att höra på 2 föreläsningar där om sagor och vetenskap. Den första handlade om hur man kan göra sagor tillgängliga för alla även de med stora inlärningssvårigheter. Den andra föreläsningen handlade om hur man kan väva in vetenskap i berättelser och hur vetenskapspersoner kan använda berättandet. Sedan tillbringade vi en kort tid i Aachen innan vi gick på bussen igen. Det blev en intressant resa över gränserna gång på gång innan vi hoppade av bussen och gick över gränsen. Här fanns ett litet kapell som vi stannade för att titta på och en liten bäck var de flesta tog av sig skorna för att gå över gränsen.

 

Tillbaka på rolduc abbey fick vi välja mellan olika workshops. Jag gick på 2 workshops som både två handlade om sträng 3- yrkesutbildning. Den ena handlade om att själv fundera på sina kompetenser genom att använda en speciell kortlek med olika färger. Jag beställde ett kortlek till BNS som vi kan alla jobba med när den kommer med posten. Under vår övning hade jag en fråga som jag hörde ledde till mer diskussion och en förändring i de kompetenser som finns.

 

På lördag fick vi välja workshop igen och jag började med 3 timmars diskussion av tricksters idag och i framtiden med samtalsledaren Regina Sommer. Alla i denna grupp kände att detta var något som vi skulle vilja fortsätta att diskutera. Efter lunch njöt jag av 1,5 timmars öppet berättande tillsammans med främst berättare från irland. Mycket roligt tyckte jag, Den sista workshop som jag gick till handlade om att använda berättande i sociala projekt och ungdomsprojekt.

 

På ett sådant här konferens är det egentligen möten med andra berättare som föder nya ideer. För mig var det tre personer som jag uppskattade mest från konferensen. Det blev en upplevelse, information och inspiration för min del. När värmen där var olidligt bjöd vi med ett helt gäng för att lyssna till en berättelse ner i kryptan under kyrkan.  Sam Cannarozzi ville berätta en saga för mig och där på den gamla,heliga platsen (och svala platsen) berättade han i en stämning som man alltid kommer att minnas. Sedan träffade jag en berättare som har studerat samma masterutbildning vid ETSU som jag har. Jag uppskattade chansen att fråga henne om sin doktorsavhandling och forskning kring rollspels spel  som pedagogisk verktyg eftersom jag ska jobba med detta i min undervisning denna termin.Det blev precis den informationen som jag behövde. Sist men inte minst blev jag inspirerad på den sista workshopen med Fouad att tänka lite annorlunda om mitt berättande och utmana mig själv på ett personligt plan.

 

Vi var 4 representanter från sverige där. Jag representerade BNS medan det fanns 2 representanter från Fabula och en från nordisk berättar centrum. Som representant för BNS lade jag ut material om BNS på informations bordet och svarade på frågor  om BNS för andra berättare. Jag är säker att vi 4 berättare hade olika upplevelser och lämnade med olika intryck och ideer fast vi var på samma konferens. Jag lämnade med det som jag behöver för att jobba vidare med mitt berättande med särskild fokus på ungdomar och undervisning. Definitivt rekommenderar jag att om någon BNS medlem har möjlighet att åka till FEST konferensen i turkiet nästa år så är det väl värt tiden.

Fest 2019

Fest 2019

Höstmöte i Norrköping 15-17 november


Välkomna till Höstmöte och dubbelt SM i berättarslam
”Att nå unga”

Berättarnät Norrköping är värdar för 2019 års höstmöte.

Fredag
Drop in från kl 18.00 Ingen fast programpunkt, utan det ges tillfälle att mötas, mingla och nätverka. Mer information kommer!

Lördag:  ”Att nå unga”
9.30 – 10.00 Frukostmingel och drop in

10.00 – 12.00 Under förmiddagen erfarenhetsutbyte om arbete med barn och unga runt berättande. Förmiddagen leds av Verena Haller och Anna Lundquist, men allas bidrag kan vara till glädje. Meddela vid anmälan om ni vill dela med er och av vad.
12.00 – 13.30 Lunch (vegansk soppa och bröd till självkostnadspris)

13.30 – 15.30 Varför använda muntligt berättande bland barn och ungdomar? Ola Henricsson, grundskollärare från Göteborg och doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet berättar om sitt arbete och om sin forskning.
Samtidigt:
13.30 – 15.30 Juniorworkshop i berättande för unga deltagare med Anna Lundquist, berättare och pedagog. I första hand till de tävlande i juniorslam, men upp till 12 deltagare välkomna. Ålder 10-17 år.

15.30 – 17.00 Paus
17.00 – 18.30 Gemensam middag för BNS mötesdeltagare samt tävlande i de båda  slammen (+ den vuxne som följt med en junior).

Berättarfest
18.30 börjar det! På programmet:

SM i Juniorslam
SM i Vuxenslam
Öppen Berättarscen Meddela gärna i samband med anmälan om ni vet att ni vill berätta först till kvarn, 6-7 minuter/pers. Efter att de föranmälda berättat blir ordet fritt.

Vi kör så länge vi har lust och ork, eller tills vi blir utkörda (ca 12.00)

Söndag
9.30 – 10.00 frukostmingel

10.00 – 12.00 Medlemsmöte BNS
”To be, or not to be, that is the question” Hur vill vi att det nationella nätverkandet ska fungera i framtiden? Vad är realistiskt och hur följer vi med i tidens förändringar?

Varmt välkomna!  

Hela helgen hålls på kulturhallarna i Norrköping:

Dynamo i kulturkvarteret Hallarna se även www.hallarna.org där ser du rätt adress o.d. Ingång från Tunnbindaregaten via den häftigt konstutsmyckade gården

Anmälan sker via mail till kontakt@annasaga.se senast 4 november

Kostnads fritt deltagande
Resa och logi ingår ej men en resesubvention går att söka (se villkor nedan)
För tips på boende se här

Glöm inte meddela specialkost!


Subventioner och bidrag i samband med årsmöte och medlemsmöte subventionerar BNS resa och boende för en delegat per medlemsförening.
Följande regler gäller:

 • En delegat per medlemsförening kan få bidrag för omkostnader i samband med årsmöte och medlemsmöte.
 • Dina omkostnader, resa och boende, måste ha kostat mer än 500 kr
 • Du kan få ersättning för dina kostnader över 500 kr
 • Maxbelopp är 1000 kr per delegat
 • BNS behöver kvitton alternativt en faktura på tex milkostnad
 • Du måste självklart delta i årsmötet/medlemsmötet och söker subventionen i efterhand.

 

Berättarvandringar i Skellefteå

Finnforsrövarna en vandring för hela familjen som drog fulla hus! Berättare Jan Sehlstedt, Katarina Kling Löfbom och Marina Georgescu

Rövaren Marina

Ormens väg ligger den i Skellefteå? Jomenvisst!

18 augusti hölls berättarvandring bland fantasifulla berättare i ett fiktivt Västerbotten.
Västra Eriksberg i Skellefteå förvandlas under en timme till en spännande berättarmylla där författare, döda som levande, kända som okända tog plats. Det blev ett nedslag i Västerbottens starka berättartradition.

Ullis, Kerstin, Maggan, Rose-Marie, Karin från Skelleftebygdens Berättarförening

Äldre inlägg