Berättarnätet Sverige

Välkommen till den svenska berättarrörelsen

Från organisation till öppet nätverk

Kort information till alla som ingår i och vill fortsätta att ingå i Nätverket Berättarnätet Sverige.

Nätverket Berättarnätet Sverige

Hösten 2020 ombildades vi från riksorganisation till Nätverk utan central styrelse och ekonomi. Inget är ändrat med målsättningen att verka för det muntliga berättandet med alla de olika arrangemang berättargrupper och berättare i landet redan gör.

Facebook-sidan fortsätter vi alla att informera om och bjuda in till olika berättar-aktiviteter som är aktuella.

En ny hemsida byggs nu där vi vill uppdatera Kontakt-listan med alla berättargrupper, berättare med flera och se till att aktuella länkar till er finns med. De som söker efter berättar-arrangemang, berättare och berättarprojekt, berättarkurser och dylikt ska kunna finna er på era egna webbsidor eller via sociala medier. Återkommer med mer information.

Vi hörs snart, medan vi fortsätter att virka och hitta på berättelser, arrangerar berättarmöten på nätet.

/Marinella Rolfart, Berättarnät Norrköping


1 kommentar

  1. Hej bra jobbat fortsätt så 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*