Berättarnätet Sverige

Välkommen till den svenska berättarrörelsen

Kategori: Unga röster (sida 2 av 2)

Rapporter från Skellefteå

Så småningom kommer lite rapporter från Skellefteå och berättarfestivalen där. Vi börjar med det första utkastet till dokument från den mycket engagerade Open Space-sessionen. Obs att det är under utveckling. Både du som var med och du som är intresserad av de frågor som kom upp kan kommentera! Du hittar spåren av deltagarnas engagemang här!

Ungt berättande i Norge


Lise Grimnes forteller om vad som händer med ungt berättande i Norge i en artikel här. Det är aktuellt även för den svenska berättarrörelsen eftersom ett samarbete mellan de tre skandinaviska länderna håller på att utvecklas. Vi kan vänta oss en spännande fortsättning. Og en spennende fortsettelse. Og en spændende fortsættelse 😉

Berätta vad som sker på ung berättarfront!

[D]ET RÅDER EN viss förvirring om var man kan skriva om ungt berättande. Vi har ett överflöd av material! Vill du bidra med dina eller din berättargrupps planer, projekt och erfarenheter skriver du en kommentar till detta inlägg. Är det någon särskild av frågorna som diskuterades på Open Space som du vill spinna vidare på, så gör du det istället på de sidorna. Vill man presentera vad man håller på med, så svara gärna på två frågor:

1) Har ni tänkt på vad som kan bidra till att jobbet/projektet lever kvar på något sätt efteråt? När evenemanget/pengarna/energin är slut?
2) Är ni intresserade av samverkan? Vad kan ni ge andra och vad skulle ni vilja ha hjälp med?

Men man kan också bara berätta om något intressant man varit med om där unga berättare deltagit på något sätt! / Ulf Ärnström

Nyare inlägg