Berättarnätet Sverige

Välkommen till den svenska berättarrörelsen

Inger Lise Oelrich

Foto: Magnus Pamp

Foto: Magnus Pamp

Inger Lise Oelrich är teaterregissör, storyteller,  utbildare och författare. Född i Danmark och uppvuxen i många länder bär hon med sig ett livslångt intresse för mänsklighetens många ansikten och olika kulturer. Sedan 1980-talet har hon arbetat med kreativitet,  Art of Community och vuxenutveckling inom teater, utbildning, vård, näringsliv och fredsarbete.

Under millenieskiftet var hon rektor för folkhögskolan Sötoftegård i Danmark. Folkbildning och utveckling för alla är en hjärtesak för henne. Inger Lise håller kurser, föredrag, leder projekt, berättar samt utvecklar nya utbildningskoncept med storytelling, teater och social konst som grund. Hon arbetar på engelska, svenska och danska.

Inger Lise Oelrich är en pionjär som har tagit initiativ till de internationella symposierna Storytelling as a Healing Art 2005, Storytelling as a Pathway to Peace 2007, Ord som Läker 2010 i Sverige, samt ett stort antal möten och konferenser om storytelling. 2005 grundade hon tillsammans med 50 nordiska deltagare i 2005 års symposium ALBA – Allians för Läkande Berättande i Norden, ett nätverk av berättare och andra intresserade i berättandets och lyssnandets hjälpande kraft.

Sedan 2006 leder hon en nordisk utbildning i tillämpat och läkande  berättande genom företaget Storytelling for Life. Utbildningar har genomförts i Sverige, Danmark och Norge och idag finns det en kraftfullt växande rörelse i Norden som med goda kompetenser arbetar med berättandets stärkande och förvandlande kraft i ett brett spektrum av samhällslivet.

Inger Lise är idékvinna och projektledare för BARNET – en hjärtesak, Storytelling som redskap i arbetet med barn och unga som far illa, under Skolverket, 2007-2009. Hon har initierat och lett ALBA Fredsprojekt, som undersöker och forskar i berättarens speciella kompetenser i fredsfrämjande situationer Sedan 2009. Under 2010 samarbetade hon med Folke Bernadotteakademin och metodutvecklade storytelling i en politisk kontext med fokus på försoning under Irakiska Dialogmöten.  Sedan 2011 är hon rådgivare och mentor åt Diasporic Genius i Toronto, ett mångkulturellt stadsprojekt med fokus på kultur, storytelling och gemenskap. Syftet är att synliggöra olika folkslags särskilda förmågor och ut ur denna rikedom skapa nya berättelser och visioner för framtidens Toronto.

I 2011 har hon gett ut boken ”STORYTELLING – en läkande kraft mellan människor”, metoder, berättelser, inspirationer och cases omkring berättandets potential i människomöten. 2012 utkom ”GYLLENE FÅGEL – Sagor för vuxna och barn”, berättelser från hela världens sagoskatt som till stor del inte har funnits på svenska tidigare. Se www.storytellingforlife.com För närvarande arbetar hon på en bok om storytelling och fred, ”Storytelling as a Pathway to Peace” som beräknas komma ut i början av 2014.

Inger Lise Oelrich, kontakt: info@storytellingforlife.com

 

1 kommentar

 1. birgitte franck

  18 mars 2014 at 20:19

  Hej
  jeg læste på hjemmesiden og nyhedsbrev fra ALBA Danmark, at du vil lave et 3-årigt kursus.
  Kunne du fortælle lid om det?
  Da det er først til mølle-princippet, gælder det nok om at være hurtig.
  Vi har mødtes i Norge og på Møn sidste år.
  v.h. Birgitte Franck

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*