BNS årsmöte 20120324 i Göteborg

Vad vill vi?

 • Få fler berättarföreningar.
 • Hur sprida?
 • Skapa mötesplatser för berättandet
 • Hitta platser där berättelser lever
 • Underlätta att våga berätta – metod/pedagogik
 • Berättarkurser
 • Ge äldre möjlighet till livsberättelser
 • Mångkulturella berättarkafé
 • Söka upp platser där människor finns
 • Börja i det lilla där människor redan är

Vad behövs?

 • Entusiastiska människor
 • Hitta dem bland gästerna på berättarkaféerna.
 • Genomarbetade berättelser
 • Plats för spontanberättande
 • Berättarfestivaler
 • Ta del av varandras erfarenheter
 • Stöd av erfarna berättaren
 • Lokalt? Underlättare. Arrangörer
 • Tålamod!

Hur?

 • Marknadsföra berättarevenemang
 • Skriva om evenemang, nätet, facebook, peppra media,
 • SYNAS
 • HÖRAS
 • Samarrangemang
 • Arrangera på platser där människor redan finns – inte bara egna arrangemang.

 Vem? Ansvar?

 • Lokalt
 • BNS:

Hur synas/fira?

 • Festivaler