BNS årsmöte 2012-03-24 i Göteborg

Vad vill vi göra?

 • Få unga berättare på scenen
 • Muntligt berättande ett fantastiskt verktyg
 • Att vi syns mer i skolorna eller fortbildning
 • BNS påminnare till skolan och kulturen
 • Attrahera unga
 • Webben – hur syns vi?
 • ”Exemplets makt” som sprids till skolan, kulturen.
 • Ta del av goda exempel: Sundsvall, Skellefteå, Ljungby.
 • Berättelser kring lägerelden.
 • Ta in de som redan finns, i de berättarkaféer som finns.
 • Sagoberättarrörelse – ungdomar som berättar.
 • Berättarklubbar
 • www.ordkonst.fi ordboet, more than one story.
 • Tips: Maria Rossövik – fortbildar inom sagoberättandet. Sagokompaniet.

 Vad behövs?

 • Översätta läroplanerna för att visa berättandet – koppla ihop olika världar
 • Ulf vill översätta läroplanen – delas ut på BNS hemsida- verktygslåda på webben.
 • Webben som en verkstad – se hur andra har gjort
 • Mikael Thomasson kan skriva om sitt arbete med unga berättare
 • Utrymme för kommentarer och debatt