bild 3I helgen 6-7 september möttes Berättarnätet Sveriges styrelse i Stockholm till planeringshelg i Bellmanrummet på Stockholms Stadsmuseum. Vi summerade våra möten med medlemmar under Ljungby Berättarfestival och FEST-konferensen i Västerbotten.

Rose-Marie Lindfors har lämnat FEST´s styrelse och BNS fortsätter det europeiska samarbetet genom Marina Granlund som ny ledamot i FEST-styrelsen.

Fortbildning, fortbildning! var de önskningar som nådde BNS´s tält i Sagomuseets trädgård.

Årsmöte mars 2015 blir spännande och inspirerande workshops med internationell gäst, hoppas vi. Det blir också arbete och idéer om att skapa kontakter med region och kommun och goda exempel på hur föreningarna kan söka pengar till sin verksamhet. Info om tid, plats och medverkande kommer här på denna sida!

Websidan vill vi göra till ett inspirationsforum med olika teman. Ett tema kommer att bli ”SÖKA PENGAR”. Här kommer vi att presentera idéer och kunskaper som finns ute i föreningarna. Kom gärna med tips! Genom websidan vill vi spegla berättandet i landet och då är vi beroende av att få in bilder och korta inlägg från medlemsföreningarna. Andra teman under året kommer att vara länkar till böcker, nya kunskaper, forskning om muntligt berättande. Vi vill också länka till sagosamlingar mm.

Stöd till nya föreningar och verksamheter får en egen länk på vår web.

bild 1Årsmötet 2014 gav styrelsen i uppdrag att titta på nya medlemsformer i BNS.  Idag finns muntligt berättande i många former på bibliotek, kulturföreningar, museer, ungdomsprojekt. Vi är en paraplyorganisation för medlemsföreningar och kommer att förbli så. Men vi vill undersöka hur vi kan förena denna organisationsform med enskilt medlemskap i förhoppning att samla kunskaper och inspiration i en bred berättarrörelse. Välkomna alla med idéer, tankar och frågor kring detta!

bild 2Världsberättardagen som firas 20 mars varje år, vill vi göra till en berättarfest i hela BNS och vi undersöker möjligheten att få pengar för att fira denna dag över hela landet. Vid årsmötet beslutade vi också att driva frågan om UNESCO-ackreditering av Världsberättardagen som en del i det immateriella kulturarvet.

Stora planer kräver stora pengar! Vi drog upp riktlinjer för ansökan om verksamhetsbidrag från Kulturrådet.

Detta var ett litet smakprov på styrelsens karameller. Vi återkommer till alla punkterna i nya inlägg här på hemsidan! Delta gärna i ett samtal kring det genom att skriva kommentarer här på sidan eller genom mail till någon i styrelsen.

Bild1: Stockholms Stadsmuseums karamellskål
Bild 2: BNS´s styrelse från vänster Rose-Marie Lindfors, Ann Helmer, Sven Hansson, Birgitta Hult, Eva Andersson, Johan Theodorsson bakom kameran.
Bild 3: Bellman vakade som ni ser över vårt möte och bidrog till vår inspiration
Foto: Johan Theodorsson

varmt tack till stockholms stadsmuseum

BNS hade ett fantastiskt styrelsemöte i Stockholm. Vi vill tacka programproducenten på Stockholms stadsmuseum Torvald Olsson-Sundelin för att han och museet så generöst gav oss en så inspirerande lokal att hålla vårt styrelsemöte i. Alla var hänförda av utsikten, målningarna och den hjälpsamma personalen. BNS medlemsförening BNÖ har samarbetat med Stockholms stadsmuseum sedan 2011 kring berättande om Stockholm.

Läs mer om Stadsmuseet: http://www.stadsmuseet.stockholm.se och om BNÖs berättande på museet: http://berattarnat-ost.se/category/stadsmuseet/.BjornSoderback

 Bild: Björn Söderbäck berättar på Stockholms Stadsmuseum
Foto: Johan Theodorsson