MANNAMINNE

VAR LURAR BERÄTTELSERNA?
2 dagar med Berättarverkstad, Författarbesök, Sagotält, OknyttsförvaltningenTeaterverkstad, Musikberättarföreställning
Varannan Damernas- berättarföreställning mm. mm. Läs mer på BerättarNät Mitt!
https://www.facebook.com/#!/pages/Ber%C3%A4ttarN%C3%A4t-Mitt/225195687541980