spindelnätMinnesmästaren Mattias Ribbing tränar minnet genom att tänka i bilder. Minnet gillar när ord och objekt hänger ihop i ett sammanhang. Därför är det viktigt att skapa en berättelse av undervisningsstoffet i skolan. Minnestekniker handlar om att skapa bilder. Henrik Larsson, lärare/utvecklingsledare i samhällskunskap, sociologi och psykologi på Katedralskolan i Lund skriver om detta i sin blogg.  Utifrån detta reflekterar han om sin egen undervisning och vill undervisa utifrån tre teman: berättelser, inre bilder och sammanhang. ”Jag har genom mina år som lärare upptäckt att den muntliga berättelsen med ett tydlig början och slut skapar ett sammanhang”, skriver han. Läs mer på hans blogg http://sociologipagymnasiet.se/2014/05/16/blogg100-minnesteknik-och-hitta-den-bildrika-berattelsen/.