Rapport ifrån Berättarnätet Sveriges (BNS) årsmöte i Stockholm 13-15 Mars 2015.JB2

Berättarnätet Östs styrelse fick i höstas frågan om vi kunde stå för värdskapet. Vi tackade ja. Vi fick önskemål om att försöka få hit Jan Blake som inspirerande storyteller för föreställning och workshop samt att ordna ett seminarium på temat arrangörskap, producenteri och marknadsföring av lokala berättarevenemang. Dessutom årsmötet som avslutande inslag.

Vi sökte och fick projektbidrag ifrån Stockholms stads kulturförvaltning, avseende dels en offentlig helaftonsföreställning av Jan Blake, plus att hon även skulle träffa gymnasieungdomar och berätta samt hålla seminarium kring sitt arbete. Länk till Jan Blakes hemsida här. I samband med årsmötes helgen sökte vi också ett samarbete med andra berättarnätverk i Stockholm anslutna till BNS: Fabula Storytelling och Berättarlabbet. Nedan följer bilder och lite text som säger en del om hur det hela har avlöpt!

Text av Jörgen Bodner
Text- och bildredigering av Johan Theodorsson
Samtliga foton: Jörgen Bodner

P1010773

Jan Blake berättar och samtalar med först 65 gymnasieelever, sedan mindre grupp, 15 st, på St Eriks Gymnasium. Enormt lyckat och uppskattat. Eventuell fortsättning följer på detta. Jan är själv entusiastisk inför att jobba med ungdomar, även våra svenska.

JanStERik

Efter äventyret med Skolelever följde seminarium med 12  deltagare, med Tommy Andersson, erfaren teaterproducent, kommunal kultursamordnare, som konsult och Rose-Marie Lindfors, BNS ordförande. Som på bilden nedan ger prov på sin rika erfarenhet att leda och engagera!

Seminarium3

Fredag kväll var det dags för en närapå utsåld helaftonsföreställning på teater Pero, där Jan Blake bjöd på mustiga berättelser med västafrikanskt och karibiskt ursprung; ”Old Woman”. Och därefter ånyo frågestund och samtal med publiken.

JB3

På Lördagen heldags-workshop med 19 deltagare, hälften ifrån BNÖ och resten från olika håll i BerättarSverige. Intensivt och uppskattat!

Jan Blake workshop

Efter workshopen, som avslutades med gemensam middag, 25 personer på indisk restaurang med egen alkov och buffé, var det dags för berättarkväll på teater Peros Lilla scen med 15 deltagande BNS- berättare. Spännande att på ett sådant konkret och generöst sätt kunna lära känna varandra inom nätverket!

Berkvall

Ida Junker, Marika Nasiell och Anna Lundquist var några av de som uppträdde under lördagens berättarkväll.

 

Avslutningsvis på söndagen, BNS årsmöte på Arena 143 som erbjudit oss lokal i Wårby gård. Bilder nedan från både förhandlingar och ivriga paussamtal.

Namnlöst-2Namnlöst-3b

En av de huvudsakliga frågorna som avhandlades var huruvida nätverket skall erbjuda enskilt personligt medlemskap i BNS eller om detta är förbehållet enbart föreningar. Diskussionen tog tid och mötet antog till slut ett förslag om att uppdra åt nya styrelsen att under kommande år fortsätta bereda och diskutera frågan, innan BNS årsmöten framöver tar upp frågan om eventuell stadgeändring på nytt.

P1020028

Eva Andersson avtackades för sitt arbete i styrelsen.

 

Ansvarsfrihet beviljades för BNS styrelse. Ny styrelse valdes, Johan Theodorsson tar över ordförandeklubban. Rose-Marie Lindfors avgår som ordförande men stannar som styrelseledamot.  Marina Granlund valdes in Eva Andersson avgår.