P1030891 (1)Eleverna på första årets teaterlinje på Scengymnasiet St Erik har under våren arbetat teoretiskt och praktiskt med muntligt berättande under ledning av svensk- och teaterlärare och två externa ”experter”, Jörgen Bodner och Johan Theodorsson från Berättarnätet Öst. Alla har arbetat med livsberättelser och nu kommer de att framföra egna berättelser om minnen, speciella upplevelser eller personer som betytt mycket för dem. Måndag 30 maj kl 19.00 på Kafé Klavér i Stockholm.

 http://berattarnat-ost.se/teaterungdomar-berattar-pa-kafe-klaver/