15123381_360559754284077_9203566539861389207_oBERÄTTARNÄTET SVERIGE HAR FÅTT SIN FÖRSTA STÖDMEDLEM

Vid extra medlemsmöte i Stockholm den 8 oktober togs en stadgeändring som möjliggör för enskilda personer att bli stödmedlemmar i Berättarnätet Sverige.

Nu har vi fått vår första stödmedlem. Hon heter Christina Öster och bor i Eda i Värmland. ”Som pionjär ska jag hålla Berättarfanan högt och representera alla de som ännu inte har en röst i nätverket”, säger hon. Vi hälsar Christina välkommen och hoppas att hon följs av många fler, och att detta blir ett frö till nya berättarföreningar.

Bild: Berättare Christina Öster och landshövding Kenneth Johansson vid den nyplanterade Berättareken i Morokulien. Christina är bär kläder från 1914, det år då fredsmonumentet skapades.
Fotograf: Kikki Lindset

Morokulien har fått en Berättarek