Nordiskt Berättarcentrum (NBC) i Skellefteå bjuder in till möte fredag 13/4 kl 13.30-16.00. NBC vänder sig till verksamma inom berättarrörelsen i de nordiska länderna. Inbjudan riktar sig till den som är verksam i Norden som berättare, pedagog eller på annat sätt använder berättande i sin verksamhet.

Under den tionde Berättarfestivalen i Skellefteå (9-15 april) inbjuds berättare, pedagoger och andra som arbetar med berättande på olika vis att delta i ett branschmöte. NBC vill under mötet göra en första inventering av vilka utvecklingsfrågor som engagerar branschen och även göra en presentation av de mål och strategier som ligger till grund för NBC:s verksamhet.

Representanter för forskningsprojektet Muntligt berättande som immateriellt kulturarv och samhällskraft, som sedan 2017 bedrivs inom ämnet etnologi vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet, har också inbjudits till mötet. Se mer information på universitetets hemsida»

Nordiskt Berättarcentrum (NBC) i Skellefteå startade den 1/1 2018 och är från och med i år ny huvudman för den årliga Berättarfestivalen. Verksamheten organiseras som en avdelning inom det regionala scenkonstbolaget Västerbottensteatern AB.

Anmälan: Anmäl ditt deltagande via e-post till robert.herrala@vasterbottensteatern.se
Sista anmälningsdag: tisdag 10 april
 Deltagande är kostnadsfritt.

Välkomna!
Robert Herrala, verksamhetschef
 Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå, Västerbottensteatern, Skellefteå