På vårdagjämningen infaller Världsberättardagen – World Storytelling Day. Den instiftades vid Ljungbys första berättarfestival 1990 (rätta mig om du vet bättre). Varje års tema beslutas i en internationell förslagprocess. Här ser du några tidigare teman:

2004 – Birds
2005 – Bridges
2006 – The Moon
2007 – The Wanderer
2008 – Dreams
2009 – Neighbours
2010 – Light and Shadow
2011 – Water
2012 – Trees
2013 – Fortune and Fate
2014 – Monsters and Dragons
2015 – Wishes
2016 – Strong Women
2017 – Transformation
2018 – Wise Fools
2019 – Myths, Legends, and Epics

Över hela världen berättas det kring det temat just denna dag. Vill du se vad som händer närmast dig så kolla om det finns inlagt på Facebooksidan


Här kommer också ett meddelande från FEST, där ju BNS är medlem. De vill att vi anmäler våra Världsberättarevent till dem, så berättandet får synas ännu mer.

Dearest Members; 
 
March 20th is World Storytelling Day – a global celebration of the art of oral storytelling. Each year has a theme that people use to organise events, plan performances, and share stories all around the world.
 
The theme of 2019 is Myths, Legends and Epics
 
FEST wants to motivate all FEST members to set up small local events to celebrate World Storytelling Day, around March 20th 2019. These can be oral Storytelling performances as well as applied storytelling activities with certain target groups (refugees, immigrants, youngsters, …).
 
In order to promote World Storytelling Day, and share resources by and for storytellers, we are calling for events for WSD on the theme Myths, Legends and Epics! 
Are you organizing something special for WSD, please fill in the form in attachment add a promo image and send it back to festeurope@gmail.com, all information will be collected and published on the FEST website and Facebook.
 
Thank you for your cooperation
 
The Fest Team
 
Katty Van Kerkhove
Skype: katty.vankerkhove_1
 
        

World Storytelling Day 2019

Myths, Legends, and Epics

March 20th is World Storytelling Day – a global celebration of the art of oral storytelling. Each year has a theme that people use to organize events, plan performances, and share stories all around the world.

The theme of 2019 is Myths, Legends and Epics

FEST wants to motivate all FEST members to set up small local events to celebrate World Storytelling Day, around March 20th 2019. These can be oral Storytelling performances as well as applied storytelling activities with certain target groups (refugees, immigrants, youngsters, …).

In order to promote this wonderful event, and share resources by and for storytellers, we are calling for events for WSD on the theme Myths, Legends and Epics! Are you organising something special for WSD, please fill in this form and submit, all information will be collected and published on the FEST website and Facebook.

Deadline for submissions is March 15th, 2019

Thank you
The Fest Team

 

WSD 2019 Form

Name of the Organiser/organisation

Country

Title of the Event

Venue address

Is this a new Venue for storytelling activities?

Date & Time of the event

Short Description of the event

Website

Links to Facebook event or other social media

 

 

Please send us a promo image, picture, flyer, video as attachment in the email.