Your Culture Shows heter nu Skellefteå Berättarförening – Your Culture Shows

Under måndagskvällens årsmöte diskuterades namnbytet livligt. Enbart det gamla namnet sa inte direkt vad föreningen i huvudsak sysslar med, nämligen muntligt berättande. Men eftersom en av föreningens mål är att uppmuntra även andra former av berättande samt att medlemmarna kommer från världens alla hörn motiverar att begreppet ”your culture shows” fortfarande finns kvar i namnet.

Inför det kommande verksamhetsåret planerar föreningen att skapa ett rum för berättande i Berättarnas stad, fortsätta ordna berättarcaféer för allmänheten en onsdag varje månad samt att vara en aktiv medarrangör under Berättarfestivalen 11-17 april. Då medverkar föreningen i festivalinvigningen, har ett berättarcafe på temat ”Mitt liv som …”, är med i arrangemanget kring Open Space och deltar i Ung Berättarkväll på Efyran. Där finns våra unga berättare med. Mer information finns på www.ycs.n.nu

Under höstens African Story Week kommer föreningen även i år vara aktiv i Skellefteå och på flera platser i länet med berättarcaféer, workshops och berättande bland barn och ungdomar.


Styrelsen i Skellefteå Berättarförening Your Culture Shows.

Fr.v. Katarina Kling-Löfbom, ledamot, Sofia Henricsdotter, ledamot, Mina Darian, suppleant, Elina Lindström, ledamot, Ulrica Rauhala, ordförande, Jan-Erik Engman, kassör, Robert Markström, suppleant.