Arbetsgrupp Sceniskt berättande, BNS årsmöte 2012-03-24 Göteborg

BNS roll:

 • Hemsida med natioenllt kalendarium ska vara klart till hösten plus kombination med nyhetsbrevet som kommer en gång i månaden med aktuella händelser.
 • Sidans layout måste förbättras med egna länkar

Vad vill du göra? Vad kan det bli?

 • Kan skapa möten med olika berättare
 • Nätverka genom datorer, bloggar
 • Olika former av sceniskt berättande är olika svårt att ro hem och borde kanske definieras för att undvika besvikelser. t.ex. teateraktiga bitar och improvisatoriska exempel: berättarkafé – inspireras till interaktivitet och att alla kan ställa sig på kö för att berätta men det är inte sceniskt berättande. Improvisation istället för förberedda, berättelser kan bli bara prat.
 • Stå upp -komiker använder berättandets svaga sidor, konstens charm att det finns olika uttryck.
 • Hur man berättar vilket är typiskt för sceniskt berättande. Hos andra berättare är innehålle – VAD man berättar viktigast. Berättandet i väst har inte så lång tradition. Frågan är om man ska definiera varje föreställning eller bara ah en beskrivning av vad sceniskt berättande är fr något. Man ska betona det muntliga berättande (storyteller kan vara något annat)
 • Gränser mot teater. Standup-rörelsen
 • Man föreställer sig själv oftast i sceniskt/muntligt berättande olik skådespelarens arbete. Å andra sidan kan man gå ut och in i olika figurer och i första och tredje person. Berättarroll ex. Sago-Anna
 • Vi kan inte dra upp bestämda gränser mellan olika stilar. Bättre att öppna upp för andra sätt och bjuda in nya sätt. Definiera sitt sätt inför varje föreställning.
 • Man måste fortbilda sin publik som inte är van att koncentrera sig.
 • Workshops med internationell känd berättare.
 • Man ordnar möten där man också kan höra hur man förbereder sig och tar fram berättelser.
 • Berättarfestivaler
 • BNS kan söka pengar med sina 800 medlemmar, vilket ger råg i ryggen
 • Lansera BNS som varumärke
 • Svårare att få pengar om proffs och amatörer blandas, erfarna och oerfarna.
 • En koordinator-grupp inom BNS behövs, i detta fall för det sceniska berättandet.
 • Definition: Betalar någon för att du berättar, är du proffs. Med i kulturarbetarkatalogen etc.
 • De som vill syssla med muntligt berättande – förändringsarbete hjälper er att hålla sig framme och berätta när man får tillfälle.
 • Kafé Klaver etc. fungerar bra med sin arbetsgrupp (BNÖ)
 • Det är fortfarande nytt för BNS med kravet att definiera sig, att organsiera sig etc.
 • Kurser, böcker, festivaler, Sagomuséet i Ljungby (5-7 000 sålda biljetter) med berättarfestival (23 år) etc. måste finnas på hemsidan.
 • Waldorfskolornas pedagogik bygger på berättandet. I GBG är det högst tre som kan leva med (?på?) berättandet.
 • I USA fanns första berättarfestivalen på 70-talet, då kom det 20 personer, idag kommer 50 000 personer. Allt som har med själen att göra skrämmer en del människor men det finns ett stort behov.
 • Abbi Patrix – fransk världsberömd berättare.
 • Enskilda berättarföreningar ska helst ordna tillställningar (BNS behöver inte vara så aktiv utan som ett stöd där man lär sig av varandra, hur, varför etc.)
 • Lekfulla möten efterfrågas.
 • Respons på berättelser får man t.ex. på nordiskt berättarseminarium som roterar på olika ställen och där man bor en vecka tillsammans.
 • Det finns högskole/universitetskurser i ämnet. Norge ligger före. Privata kurser på ex. 1,5 år i Norge där man har olika teman för varje vecka. Experimentellt berättande, fysiskt med hela kroppen, utåtagerande.
 • Intresse för erfarenhetsutbyte.
 • Medlemsföreningarna kan turas om årligen att ordna möten
 • Om BNS ser behovet och lägger det på remiss för medlemsföreningarna
 • Diskussionsforum om sceniskt berättande behövs.
 • På ratatosk kan du få svar på dina frågor.