Sagomuseet har med stöd av Kulturrådet startat upp ett nytt projekt. I samarbete med Astradskolan i Ljungby kommer berättarpedagogerna att  arbeta med att öka mellanstadieelevers läslust och intresse för litteratur.
DrakarVerktyg som kommer att användas är muntligt berättande, digital teknik och rollspel. Berättandet skapar lugn och ro samt ger en positiv väg in i berättelsernas och litteraturens värld. Digitala spel samt rollspel är verktyg som inte alltid har en plats i den ordinarie verksamheten, även om dess syfte går hand i hand med läroplanen.
Projektet består av fyra steg:
1. Berättande
2. Digitalt spel
3. Rollspelet
4. Biblioteket – det skrivna ordet

Projektet kommer att pågå under ett år. På 2015 års berättarfestival kommer delar av vårt arbete att presenteras under ett seminarium. Läs mer på Sagomuseets blogg http://sagomuseet.wordpress.com/2014/09/30/drakar-och-monster-ett-projekt-for-laslust/

Där kan ni också läsa om de spel som Sagomuseet utvecklat SAGOVÄRLDEN: http://sagomuseet.wordpress.com/2012/07/31/sagovarlden-ett-spel-pa-var-hemsida/?   
http://sagomuseet.wordpress.com/2012/10/17/trunds-uppdrag-sagobygdens-rollspel/?

Bild från Sagomuseets blogg