saenska1De isländska sagorna är berättelser om isländska bönder och hjältar på vikingatiden. De utspelas huvudsakligen på Island men också i de övriga nordiska länderna och på de brittiska öarna. Efter flera års intensivt arbete finns nu de isländska sagorna i modern version på svenska, danska och norska.

”Principen har varit att ge sagorna en modern och vårdad språkform i översättningen”, säger Kristinn Johannesson, som varit verksam som lektor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs Universitet. ”Att berättelserna nu finns tillgängliga i moderna utgåvor bör tilltala de yngre läsarna. Den fornnordiska litteraturen har påverkat svensk kultur i större grad än många anar, de flera hundra år gamla texterna behandlar moderna frågeställningar som exempelvis heder och ära samt förhållanden mellan olika samhällsklasser.”

Utgåvan utgör en fullständig översättning av de fyrtio isländska släktsagor och fyrtionio så kallade tåtar som brukar betecknas som islänningasagor. Över 20 översättare har översatt sagorna. Personer med anknytning till Institutionen för svenska språket och Göteborgs universitet har haft en central roll i projektet. http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//islandska-sagorna-antligen-utgivna-pa-svenska–danska-och-norska.cid1219819

islc3a4nningasagor_1Ljungby berättarfestival 2014 uppmärksammade denna viktiga händelse och anordnade ett seminarium med Kristinn Jóhannesson, en av tre redaktörer för den nya utgåvan. Han berättade om arbetet varför det behövs en ny översättning och om alla svåra övervägande i samband med arbetet. Göran Hemberg berättade under seminariet en av de nyöversatta sagorna, Gisle Surssons saga.

I första bandet finns en fyllig inledning om Islänningasagornas värld och ett avsnitt om Sagavärlden i Sverige. Femte delen avslutas med en kommentardel med kartor som visar sagaställen på Island, artiklar om bland annat den isländska gården, skepp och sjöfart och skaldediktningen. Och naturligtvis saknas varken ordförklaringar eller register. https://sagomuseet.wordpress.com/tag/islandska-sagor/

Foto: Björn Gullander