Det är svårt att inte bli inspirerad av projektet Miljonstories! Det stöds av Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Kulturstiftelsen_cmyk_NY kopiaPostkodLotteriets Kulturstiftelses målsättning är att verka i linje med PostkodLotteriets vision om en bättre värld. Syftet är att skapa en positiv social effekt för en större grupp människor genom kulturella uttryck och former.

Här är en länk till Kulturstiftelsen. Där finns information om hur det går till att söka projektpengar och vad som krävs och vilka möjligheter det ger. http://kulturstiftelsen.se/forverkliga-ditt-projekt/