JULKLAPPNu står julen för dörren och bidragsansökningar, kalendrar och planering har vi lämnat för ett tag. Men här kommer ett paket som BNS´s medlemmar kan öppna på nyåret. Det innehåller möjligheter att förverkliga drömmar om internationella utbyten, nationella och internationella projekt, skapande skola, verksamhetsbidrag för scenkonst, läsfrämjande insatser…

Paketet innehåller ansökningsdatum för Kulturrådets alla bidrag under 2015 listade månadsvis, samt de som löper över årsskiftet 2014-2015.     http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Samtliga-bidrag/