Följ med Elisabet Niskakari in i Berättargrottan med barnen på Möllevångsskolan i Malmö! Elisabet är skolbibliotekarie och har skapat biblioteket tillsammans med eleverna och där berättar de tillsammans. Lyssna till UR Lärarrummets fascinerande program om muntligt berättande!

http://www.ur.se/Produkter/183570-Lararrummet-Skolbibliotekarie-med-pedagogiskt-helhetsperspektiv

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/skolbibliotek/sa-gor-andra/oas-1.114384