11377236_10153178272839130_3429531882897855011_nFABULA FYLLER TIO ÅR!

Det var på våren 2005 som vi förstod att något måste göras. I två år hade vi drivit festival och våra aktiviteter förgrenade sig allt yvigare. Folk hörde av sig och ville anlita berättare eller ha kurser. Vi hade vilda projektidéer som inte längre kunde hanteras inom festivalens ramar. Därför började vi snickra på denna farkost som vi fortfarande seglar med: Berättarkompaniet Fabula Storytelling. Det första gänget bestod av producent Veronica Bedecs och berättarna Mats Rehnman Peter Hagberg, Kersti Ståbi och Ida Junker. Fabula har växt och förändrats och seglar nu över alla de sju haven. Under 2015 kommer vi att berätta här om färder och irrfärder som vi gjort under spännande tio år. http://storytelling.se/sv/

VI I BNS GLÄDS OCH GRATULERAR!

Tomas Carlsson är fotografen och Ida Junker är bagaren till tårtan – som är en Charlotte Russ. Draken är av lakrits.